Palestinske kristne vinner anerkjennelse

Kristne over hele verden gir nå etter hvert sin støtte også til de palestinske kristne. Nå får en av Troens Bevis sine første palestinske misjonærer også et godkjent stempel fra amerikansk mega-kirke.

 

Bishara Awad er leder for Betlehem Bible College og en av de første nasjonale misjonærene som fikk støtte fra Troens Bevis i 1960-årene. I dag støttet Troens Bevis sønnen hans som leder en menighet i Betlehem. Mange kristne har hatt problemer med å støtte palestinske kristne på grunn av ideologi-krigen i Midtøsten. Men nå får også palestinske kristne mer forståelse, noe som ble demonstrert da pastoren i Norhtwood Church i Keller i Texas nylig vasket føttene til Bishara Awad på et møte.

– Hvordan ble du en kristen? Slik begynte samtalen da pastor Bob Roberts Jr. i Norhtwood Church intervjuet Bishara Awad da han var på besøk.

– Min mor ble en kristen og ledet oss barna til Herren, svarte Bishara.

– Hvordan ble hun en kristen, spurte pastoren.

– Det er en rørende historie, begynte Bishara.

– Men la meg fortelle deg en historie så du kan begynne å forstå. Jeg var i Fresno, California der jeg underviste, og jeg var på en markedsplass hvor jeg snakket arabisk med min søster. En eldre dame hørte at vi snakket arabisk. Hun sa at hun hadde vært misjonær i Jerusalem, men at hun aldri hadde opplevd at noen hadde tatt imot Kristus. Jeg spurte henne hva hun hadde gjort. Hun sa at hun hadde vært en lærer. Hun fortalte at hun hadde bedt for denne ene jenta i 40 år, hun het Houda – kjente jeg henne? Det var min mor. Jeg spurte henne, ”Er du fru Brown? ” ”Ja” svarte hun, ”Hvordan visste jeg det?” ”Fordi min mor fortalte at du ledet henne til Kristus. Nå er hele vår familie troende.”

– Og hvordan begynte du i tjenesten din? spurte Bob Roberts videre.

– Navnet mitt betyr ”Gode nyheter” og barnehjemmet jeg vokste opp i (faren til Bishara ble drept i krigen i 1948 da Bishara var 9 år gammel, familien ble flyktninger og moren var klarte ikke å fø de 7 barna, så de ble plassert på barnehjem) kalte meg Sankt Bishara fordi jeg fortalte om min tro til alle jeg traff. Det store vendepunktet kom da jeg som voksen var tilbake i Betlehem hvor jeg drev et barnehjem. Jeg talte i kapellet hver morgen, men ble klar over at jeg var fylt med hat og hevntanker for det som hadde skjedd med familien min. Min mor sa alltid, ”Vi vil elske slik som Kristus, og ikke være fylt av hevn.” Så jeg ble klar over at jeg var fylt av sinne og hat – og jeg ba Gud om å tilgi meg. Det forvandlet meg.

– Elsker du jødene?

– Ja, og jeg elsker alle folk.

– Har du jødiske venner?
– Så klart.

– Kjenner du messianske jøder?

– Ja, vi står hverandre nær, og vi ber for og oppmuntrer hverandre. Deres liv er også veldig vanskelig.

– Er du enig i alle spørsmålene om Det Hellige Land?

– Nei, men vi kan fremdeles elske hverandre.

Det var på slutten av dette intervjuet at pastor Bob Roberts Jr. vasket føttene til Bishara Awad slik som Jesus gjorde til disiplene under det siste påskemåltidet deres.

Bishara Awad representerer Jesus forsonende kjærlighet i sitt liv og i sin tjeneste blant palestinerne. Han var flink på skolen og han fikk stipend til å studere på Dakota Wesley Universitet i USA, men mens han holdt på med utdannelsen brøt det ut krig igjen i Israel i 1967 og ingen palestinere som var i utlandet fikk vende tilbake. Bishara ble en amerikansk statsborger og kunne dermed reise som misjonær tilbake til Betlehem i 1971 for å være rektor på en skole for gutter.

Ettersom konflikten mellom israelere og palestinere forsterket seg, bekymret Bishara seg over alle de kristne som dro fra Det Hellige Land. Tusenvis av kristne palestinere reiste, frustrert etter årevis med problemer og fredssamtaler som ikke førte hen. Andelen av palestinske kristne sank fra 17 prosent i 1900 til under 2 prosent i 1999. Nå er det enda færre kristne igjen. For å snu denne trenden startet Bishara Betlehem Bible College, en bibelskole for å utdanne troende og utruste dem til tjeneste i sitt eget land. Før år 2000 tjente 98 prosent av dem som er uteksaminert fra skolen i de palestinske områdene som pastorer, lærere og rådgivere.

I dag støtter Troens Bevis Bishara Awads sønn, Danny, som arbeider i misjonens tjeneste i Betlehem og er en av 9 kristne palestinere og messianske jøder som får støtte til å spre fredens evangelium i Det Hellige Land. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter