Bibelen og Koranens ord om Israels Løftesland

”Stor kristen uvitenhet om Bibelens ord, og enda større uvitenhet blant muslimer om koranens ord”, skriver Aril Edvardsen i april-nummeret av Troens Bevis. Der viser han til hva både Koranen og Bibelen sier om Israel og korrigerer feiltolkninger i begge leire.

”I min tid som evangelist har jeg møtt en utrolig uvitenhet blant mange kristne om Bibelen, og enda verre om Koranen, som 1,2 milliarder muslimer holder hellig, og som vi bør vinne for Jesus”, skriver Aril Edvardsen i april nummeret av Troens Bevis bladet.

”Når både kristne og muslimer ikke skjønner at ”skrift forklarer skrift”, og at vanskelige eller ”ekstreme” enkeltvers i både Bibelen og Koranen må bøye seg for hovedbudskapet i disse bøkene, da havner man i ekstremisme og feiltolkninger.

Jeg hørte på kristen TV-hjemme i Norge, at en Jesustroende israeler, som aldri hadde lest Koranen, til tross for at jeg som hans venn hadde gitt ham et slikt råd. Nå satt han derfor i all uvitenhet og fortalte norske seere: ”Det står klart i Koranen at jødene skal ikke ha sitt Løftesland, men kastes på sjøen!”

Men hva sier Koranen om Israels barn og Løfteslandet? Ikke bare kristne, men de aller fleste muslimer er totalt uvitende om det. Så la meg siterer Koranen her i kunnskapshjørnet, både for oss kristne, men mest for uvitende norsk muslimer, som jeg vet leser Troens Bevis.”

Har du lyst til å lese Aril Edvardens artikkel kan du få et gratis abonnement på bladet Troens Bevis ved å klikke her i løpet av april, 2008. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter