«Stå fast i tjenesten var ordet til ungdomsledere i Norge

Denne uken har 17 ungdomsledere på ny vært samlet i Sarons Dal til inspirasjon og åndelig påfyll.

– Denne gangen har vi fokusert spesielt på tjeneste, og det å tjene Gud hele livet ut, forteller Helge Flatøy som inviterte til seminaret. Det er det andre seminaret i en rekke av 3 dette halvåret, det første skjedde før jul og det andre finner sted rett før ungdomsfestivalen «Jesus to the Nations» i juni.

Flatøy er spesielt bekymret for tendensen har ser blant ungdomsledere til å slutte i tjenesten etter et par år, enten for å ta videre utdannelse eller når de gifter seg, uten at de forstetter tjenesten i menigheten senere i livet.

– Bare denne uken har jeg fått forespørsler fra to menigheter i Norge som trenger ungdomsledere, sier han.

Flatøy mener at han ser krisetilstander i mange menigheter i dag. De mangler både pastorer og ungdomsledere, ofte fordi mange blir nedkjørt og utbrent. I tillegg er det veldig lite rekruttering til disse stillingene rundt om i landet. Han vedgår at mye av grunnen for dette er også at menighetene ikke bruker de forskjellige tjenestene på rett måte, slik at mange som ønsker å jobbe med mennesker, sitter med administrativt arbeide nesten hele tiden.

– Og det blir en sliten av og får en fort til å føle at en ikke er på rett plass, sier han.

På ungdomsemeninaret i Sarons Dal var mye av bredden av kristenlivet i Norge representert, fra Misjonssambandet og bedehusmiljøet til pinsemenigheter.

– Vi har også brukt mye tid på felleskap og bare det å kose oss og snakke sammen, slik blir vi kjent og skaper et miljø og et kontaktnett som er godt å ha i hverdagen for disse lederne, forklarer Flatøy.

Tjenesten blir livet
Rune Edvardsen underviste torsdag ettermiddag om det å stå i tjeneste, der han trakk både av sin egen erfaring og det han har sett rundt seg. Han oppmuntret spesielt ungdommene til ikke å skille mellom liv og tjeneste, og å se på kallet som noe som varer livet ut.

– Tjenesten er ditt liv, det du har i deg og som Gud har lagt ned i deg. Det er en gave som ingen andre kan ta fra deg, sa Rune Edvardsen og minte ungdommene på at tjenesten er ikke en anerkjennelse, det handler ikke om hvor god du er, men er noe du har fått til tross for sterke og svake sider.

– Ikke vær redd for hjelp
– Dersom du ikke får ting til å skje, så trenger du hjelp, positiv hjelp, forklarte han.

– En leder trenger noen å justere seg etter, å lufte ting for. Dersom du er den eneste i verden som tenker en tanke, så er det en stor sjanse for at det er feil, men også en liten sjanse for at det er riktig.

Rune Edvardsen oppmuntret også ungdommene til å ta imot rettledning med velvillighet.

– Som leder kan du lett føle at ting er kritikk. Ha den innstillingen: jeg lærer noe hver dag. Vi er et legeme, ikke einstøinger. Det er alltid noen som har noe å hjelpe deg med. Det er medarbeiderne mine som gjør meg god. Du må våge å slippe til folk rundt deg. Få noen rundt deg som gjør deg god, var hans råd. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter