Syv nye personer følger nå opp TV-seere i Nord-Afrika

Canadiske samarbeidspartnere har nå ansatt syv personer på fulltid som skal ta seg av seere i Nord-Afrika. De 7 skal oppsøke personer som har kontaktet Troens Bevis sin arabiske satellittkanal med spørsmål om sin tro.

De syv nye arbeiderne inkluderer to fra Marokko, to fra Algeria, to fra Egypt og en fra Tunisia som skal hjelpe Troens Bevis og Miracle-kanalen med arbeidet i disse landene.

– Jeg har personlig hatt møter med alle syv av dem, og de er alle flotte folk, forteller lederen for Miracle-kanalen, Barty Shokralla. – De skal følge opp responsen vi får fra disse landene og disippelgjøre de nye troende. De kommer også til å få bibler og brevkurs som de kan dele ut og bruke til undervisning i små grupper, forteller han.

Det er stadig flere seere som kontakter Miracle-kanalens oppfølgingskontor i Sverige. Der det er mulig, og dersom seeren ønsker det, blir de satt i kontakt med personer eller menigheter på sitt hjemsted. Mange av seerne lengter etter å komme i kontakt med andre Jesus-troende, men mange steder mangler  menigheter eller  annet kristent nettverk. For mange av seerne vil kontakt personen som Miracle- kanalen sender være den eneste troende de noen gang har møtt.

Dette året håper Miracle-kanalen blant annet på å ha live-sendinger der seere kan ringe direkte inn på programmene. Denne type program er veldig populære i Nord-Afrika og Midtøsten, men inntil nå har Troens Bevis ikke hatt utstyret til denne type program på plass. Miracle-kanalen venter fremdeles på midler til å gå til innkjøp av dette utstyret. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter