Kristne arabiske barn ber nå for fred i ny barneserie

Dagen etter Hamas skapte overskifter med barneprogrammet der en dukke dreper president Bush, ber kristne arabiske barn om fred på Tv. Hensikten med den nye barneserien som vises på Sarons Dal sin arabiske satellitt kanal er å lære barna om kjærlighet og det å ha omsorg for andre.

Av Bente Rognmo Thakre

Sarons Dal sin arabiske satellittkanal, Miracle-kanalen, sendte 2. april det første programmet i en ny barneserie produsert av kristne i Egypt. Serien heter «No re me», (som Do re mi) og blir laget i et stort studio med mange barn og voksne. I det første programmet stod flere barn på hvert sitt land på et stort kart som lå på gulvet. Etter tur var barna med å be for det landet som de stod på.

– Barna ba blant annet for land som er i krig, for mennesker som sulter og for rent drikkevann, forteller programplanlegger Toadroos i Sarons Dal.

En del av hensikten med dette programmet er å lære barn å ha omsorg for andres behov og å oppmuntre dem til å være med å be for fred i Midtøsten og de andre arabiske nasjonene forteller produsentene i Egypt.

Stort behov for gode programmer
Det er uten tvil ett stort behov for positive arabisk barneprogram. Minst hundre millioner barn under 15 år bor i den arabiske verden, og minst halvparten har adgang til satellitt-tv. Denne enorme gruppen av ungdommer representerer fremtiden i denne regionen, et område som nå lider under konflikter, hat og for mange, mangel på håp. For barn som bor midt i konfliktens kjerne blir TV ofte et sted der de søker trøst. TV kan gi håp, nye ideer og være en plass der unge seere ofte åpner opp hjertene sine til evangeliet. Og av nettopp samme grunner kan også program slik Hamas har laget ha stor påvirkningskraft og gjøre stor skade hos barna.

6 arabiske barnekanaler
Akkurat nå er det minst 6 andre arabiske barnekanaler som sikter seg inn mot barn, skriver en av de andre arabiske kanalene på nettsiden sin. Den forteller at flere av de arabiske barnekanalene har antikristne budskap og holdninger, og at noen arabiske kanaler lager barneprogram som oppmuntrer til vold og program som hedrer martyrer, der barn blir talsmenn for ekstremistenes budskap.

Stor respons fra barn i mange land
Etter at Troens Bevis lanserte sin egen arabiske barneserie, «Barnas Verden» for 2 år siden, har det kommet in e-poster fra barn i en rekke land både i Nord-Afrika og Europa, deriblant Marokko, Algeria, England, Jordan og Sverige.

– Barna spør oss ofte spørsmål, det hender de vil vi skal be for dem, mange vil ganske enkelt være venner med oss og mange spør etter flere barneprogram på kanalen, spesielt om ettermiddagen når de kommer hjem fra skolen, forteller programleder Afaf.

Ved å gi din støtte til Miracle-kanalen slik at Troens Bevis har en mulighet til å bygge ut programtilbudene også for de yngre seerne, kan du være med å forebygge effekten av de negative programmene ved at arabiske barn får høre evangeliet på en trygg og engasjerende måte som taler til dem i deres hverdag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter