Troens Bevis Bibel Misjons Institutt TBBMI fortsetter

Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt fortsetter virksomheten. Stephan Christiansen innsettes som rektor for skolen og det arbeides med å flytte TBBMI til Oslo.

Det er styreleder Sten Sørensen som sier dette i en pressemelding. Det har pågått samtaler mellom Stephan Christiansen og skolestyret ved TBBMI. Disse samtalene gjør at TBBMI vil fortsette. Dette er både skolestyret og Aril Edvardsen glade for.

– TBBMI har vært drevet i nøyaktig 40 år. Skolen har hatt en særegen plass i utdanningen av frikirkelige pastorer og ledere som savner parallell i det offentlige. Nå er det neste generasjon med Stephan Christiansen i spissen som får i oppdrag å føre Misjonsskolen videre, sier misjonslederen og grunnleggeren av TBBMI, Aril Edvardsen.

Stephan Christiansen er svært glad over denne utviklingen.

– De siste ukenes samtaler med Aril Edvardsen og andre sentrale medarbeidere i Troens Bevis har vært veldig positive, og vi har sett på hvilke muligheter som kunne finnes for videre drift av Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt. Prosessen videre med samtaler med skolestyret har styrket tanken om en fortsettelse av skolen, noe jeg er svært takknemlig for.– TBBMI har båret rik frukt i 40 år og utdannet i underkant av 2000 personer til kristen tjeneste. Mange av dagens pastorer, forkynnere, misjonærer og evangelister har fått sin trening på denne skolen. Nå vil den fortsette videre i samme ånd, og jeg er overbevist om at skolen fortsatt vil utgjøre en viktig forskjell i formingen av neste generasjons ledere og arbeidere i misjon og menighetsliv, sier Stephan Christiansen. Det vil nå arbeides aktivt for å rekruttere nye elever til TBBMI denne høsten til det som blir skolens 41. kull.

 

For mer informasjon kontakt:

Sten Sørensen – mobil 48154844

Stephan Christiansen, 41034746 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter