– Det skaker i åndeverdenen

Kampanjen på Zanzibar går mot slutten, og Rune Edvardsen har sendt oss denne rapporten fra øya utenfor Tanzania.

Se video

Zanzibar er et veldig spesielt sted. De har selvstyre, men den politiske situasjonen er veldig turbulent.  Alle er mistenksomme mot folk utenfra, også de som kommer fra Tanzanias fastland. Øya slites mellom religiøse grupperinger på den ene siden, og turistindustrien på den andre med all den vestlige påvirkningen det medfører. Islam er veldig politisert her og det er stadig uro. De produserer lite selv og importerer fra fastlandet som medfører et høyt prisnivå.

Den vellykede konferansen i Daar es Salaam i fjor skapte muligheter for en tilsvarende  konferanse på Zanzibar. Men samarbeidet mellom de kristne på øya er ikke det beste, og dårlig kommunikasjon med de muslimske lederene i forkant av kampanjen skapte mange misforståelser rundt arrangementet.
Men selve HIV/aids- og fattigdomskonferansen ble altså veldig vellykket og skaper håp om bedre dialog mellom kristne og muslimer på øya i framtida.

Ryster tilhørerene
Når det gjeder selve den evangeliske kampanjen så er det et under at den får lov å fortsette. Enkelte negative islamske ledere ser etter muligheter for å stoppe oss. Dette er den andre gang noensinne at man har fått lov til å holde kampanje utendørs på Zanzibar. Men budskapet til Aril ryster tilhørerene fordi han kjenner Koranen og han taler rett inn folks dagligliv. Store undere skjer og muslimer kommer frem til forbønn og vil ta imot Jesus, som de kjenner fra Koranen, som sin frelser.

Det er ikke mye så mye folk på møtene som vi er vant med fra denne delen av verden, men for dem som er her er det stort. Det runger utover byen hver kveld et kraftig rop om nåde og frelse som skaker i åndeverden. Derfor er det store spenninger og vi tror det vil ha evige resultater.

Nå er vår bønn at de kristne på øya kjenner sin besøkelsestid og griper muligheten som nå åpner seg på Zanzibar. Jesus er på ferde på øya med 97% muslimer. Stå med oss i bønn om at vekkelsen vil fortsette, og de nyfrelste vil vokse i troen på Jesus gjenom Brevkurset «Det Nye Liv» og i menighetene.

Takk til alle hjemme som har stått med i bønn og bidratt økonomisk til at denne muligheten har blitt gitt til Zanzibar. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter