Åge og Arnfinn har tro på en sterk fremtid for Sarons Dal

To av pastorene for to av norges største menigheter har tro på en fremtid i Sarons Dal. -Jeg tror at et helt nytt kapittel må skrives og kan skrives nå under Runes ledelse, sier Åge Åleskjær, pastor i OKS i Oslo.

Tekst og foto: Bente Rognmo Thakre

-Rune har det klart der ute, det er ikke noe problem. Det han trenger er hjelp her hjemme til å drive arbeidet, sier Åge Åleskjær etter å ha deltatt i Arils begravelse.

Både Åge Åleskjær fra OKS og Arnfinn Clementsen fra Karisma i Stavanger tror Rune vil lykkes stort i sitt arbeide, men de er enige i at det også avhenger av at menighetene her hjemme nå går inn og begynner å støtte arbeidet i Sarons Dal i mye større grad enn det de har gjort før.

-Det er viktig for Rune nå å få bygd ut sine relasjoner med pastorer og menighetsledere i Norge, er rådet som Clementsen kommer med. Han legger til at han tror virkelig at Rune vil lykkes for han har sin tjeneste og sine evner, og at han vil fullføre det kallet som Gud har gitt han.

Åleskjær påpeker at mesteparten av støtten til Troens Bevis har vært individuell gjennom personer som har blitt grepet av misjon, og at det er viktig å holde fast på disse, men også å hendvende seg mer til hele menigheter for støtte.

– Det er jo alt for galt at hver menighet skal starte sitt eget misjonsprosjekt når de kan gå inn i en ferdig oppsatt struktur, påpeker Clementsen. Ved å kanalisere sine misjonsprosjekt gjennom Troens Bevis vil de kunne nå mye lengre og få mye større utbytte av det de invisterer, legger han til.

Åge Åleskjær påpeker at menigheten hans har sporadisk gått inn og formidlet misjonspenger gjennom Troens Bevis, og hentyder at dette er noe de nå bør få inn i faste former.

-En ting som Rune også må huske på er at det i Norge nå finnes mange unge forkynnere som ikke har noe forhold til Aril på grunn av deres alder. Det blir nok lettere for Rune å nå denne generasjonen og å få dem med på misjonseventyret enn det var for Aril, påpeker Åleskjær.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter