Verdens Handels Organisasjon svikter verdens fattige

Les Aril Edvardsens kommentar nå i sommer til det som skjedde da forhandlingene under Verdens Handels Organisasjon brøt sammen i juli i år.

Maratonforhandlingene om en ny global handelspakt kollapset i Geneve 29. juli i år fordi USA, EU, India og Kina ikke kan bli enig om at de rike land senker tollsatsene mot de fattige land, og at de fattige land heller ikke kan øke sin toll mot de stadig stigende priser på varer som de må importere, melder Reuter, Herald Tribune, og en sjokkert samlet verdenspresse.

Verdens Handels Organisasjonens (WTO) fiasko ble en enorm skuffelse for verdens fattige land, inkludert Afrika, som endog ikke var invitert til Geneve. Verdens fattige nasjoner hadde håpet å få større adgang til de store markedene i USA, Europa, og Japan, ved at de rike land senket tollsatser og subsidier.

I følge Verdensbanken 2001 subsidierte USA, EU, og den rike Vesten sine bønder årlig med ca. kr. 2175 millioner, mens de kun gav kr. 364 millioner i årlig uhjelp. For eks. blir Norges 330,000 kuer subsidiert med kr.25,000 årlig, som er 6 ganger mer enn en middel årslønn for en afrikaner. I tillegg kommer Vestens enorme subsidier til fiske, industri og annet næringsliv.

WTO’s leder Pascal Lamy sier at de fattige land kunne ha fått redusert tollsatsene mot dem fra den rike verden med 130 milliarder dollar årlig. Men til tross for at forhandlingene har pågått siden Doha-konferansen i 2001, ville de rike land ikke senke subsidier og tollsatser, og heller ikke tillate at de fattige land fikk lov å reise sine tollsatser mot den stadig stigende import av matvarer med sterk prisstigning fra de rike land.

Ingen riktig Jesustroende kan delta i ”å vanære de fattige”, for ”Gud har utvalgt dem som er fattige i denne verden”(Jak. 2:5-6). Kirker bør alltid stå på de fattiges side. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter