Var hemmelig seer i 10 år

Av de nesten 60 tusen seerne som har kontaktet Miracle kanalen på 8 måneder er det mange som har sterke historier om hva kanalen har betydd for dem. En fra Syria har sett på kanalen i hemmelighet i 10 år.

Av  Bente Rognmo Thakre

Fares fra Syria er en av dem som kontaktet oppfølgingskontoret til Miracle-kanalen i august. Han forteller at han har vært en hemmelig seer i 10 år. Han har flere spørsmål han brenner inne med, og sier;

”Jeg kommer fra Syria og jeg er en muslim. Jeg er en av deres mest trofaste seere og jeg synes kanalen er veldig flott. I over 10 år har jeg i hemmelighet sett på Miracle-kanalen uten av familien min vet om det. Grunnen er at jeg ganske enkelt liker programmene så godt. Det er fredfulle ord om Gud og hans store kjærlighet og hvordan en kan leve nær han. Men jeg er redd for min familie og slektninger. Jeg kan ikke spørre dem spørsmål om den kristne troen da de avviser den på grunnlag av at den skal være forandret fra sin originale form. Men jeg trenger å spørre noen spørsmål der hvor det er trygt. Er jeg trygg hos dere? Jeg vil gjerne vite om det er en dom ifølge kristendommen mot de som tror på en annen religion, slik som meg, en muslim. Er han en vantro, som en djevel som vil bli straffet av Herren? Eller er det en annen dom? Jeg må vite hva dere mener om Islam og Koranen og Islams profet, Muhammed. Vær så snill å svar meg ellers vil jeg måtte leve i uvitenhet.”

Libya
En annen seer fra Libya forteller at han også ser på programmene hver dag.
Libya har over 6 millioner innbyggere, der alle araberne, som utgjør 97 prosent av befolkningen, regnes som muslimer. Derfor er det spesielt spennende at hittil i år har
1037 arabere fra Libya kontaktet kanalen, og det er flere av dem som bekjenner seg som Jesus troende. Men denne seeren kjenner ikke til noen andre kristne, og frykter også for sitt eget liv.

”Jeg ser på programmene hver dag på TV og internett. Nå kjenner jeg sannheten om Kristus. Jeg er så trist for årene av mitt liv som er gått tapt, over 40 år der det eneste jeg hørte var undervisning om djevler og drap og terrorisme. Jeg er nå en kristen og jeg er nok den første kristne i Libya. Men selv om dette gjør meg veldig lykkelig, tør jeg ikke å fortelle dette til noen fordi da ville jeg bli drept. Vær så snill å veilede meg. Jeg er ikke døpt og kan ikke følge de kristne tradisjonene. Hva skal jeg gjøre? Hilsen S.Mohammed.”

Tunisia
Tunisia er det landet fra Nord Afrika som det kommer inn mest respons fra hver måned. Landet har over 10 millioner innbyggere og 98 prosent av dem er muslimer.
En tunisisk kvinne var blant de 1588 personene fra Tunisia som har kontaktet kanalen så langt i år. Hun sier:

”Jeg er 29 år gammel. Jeg er en muslimsk kvinne og jeg ber alltid til Jesus Kristus. Jeg vil gjerne ha en kopi av bibelen. Takk skal dere ha.”

Egypt
Egypt er det mest folkerike arabiske landet med 87,1 millioner innbyggere.  90 prosent er muslimer og 9 prosent er koptere. I Egypt, som i en rekke andre arabiske land, får de som er født inn i kristne familier stort sett leve i fred, men de store problemene kommer om en som er født muslim offisielt vil skifte religion. Miracle-kanalen hører derfor fra en stor mengde arabere som er hemmelige Jesus troende.

Hassan fra Egypt er kanskje en av dem;
”Jeg er en ung mann fra Egypt. Jeg er en muslim. Jeg liker kanalen dere og jeg vil gjerne at dere ber for meg at Gud gjør et mirakel i mitt liv. Jeg trenger bønnene deres så Gud kan gi meg styrke.”

Nye muligheter med Skype
Lederen for oppfølgingskontoret i Stockholm, Merzerk, forteller at i tillegg til e-post, brev, telefoner, SMS og MSN, har de nå begynt å snakke direkte med seerne over ”Miracle” Skype.
-Der kan vi både se og tale direkte med de søkende, be for dem og veilede dem, sier han.

Stor resurs for seerne
Alle som jobber på oppfølgingskontoret er arabiske og flere av dem har muslimsk bakgrunn selv, noe som gjør at de kan lettere sette seg inn i situasjonen til mange av seerne.

I tillegg har Miracle kanalen to media misjonærer på bakken i den arabiske verden som får underhold fra Troens Bevis. En av dem produserer program som tar for seg mange av de problemstillingene som arabere møter i hverdagen. Den andre har en oppsøkendeoppgave der han er tilgjengelig for arabere som har vært i kontakt med kanalen over lengre tid.

Enormt dekkningsområde
Miracle-kanalen har sendinger 24 timer i døgnet over satellitt til Nord-Afrika, Midtøsten, Den Persiske Gulfen og Europa. I tillegg sendes flere av programmene på satellitt og kabel stasjoner i Nord Amerika, Mexico og de Karibiske øyene. Kanalen har også stor pågang på internett der den sender live hele tiden.

Ønsker du å støtte Tv-arbeidet i Troens Bevis med en gave, kan du klikke her.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter