Dina teamturer

Det går nå regelmessige teamturer til Kongo der du kan være med å gjøre en innsats for jenter og gutter som er ofre for krigens grusomheter. Se kommende turer her.

Teamturene til Kongo er basert på frivillige som reiser ned i ett team for å gjøre en arbeidsinnsats for Dina Stiftelsen der det er behov. Mesteparten av arbeidet er bygging av hus, men det er også behov for helsearbeidere.

Prisen er rundt 35 000 kroner per person. Da går halve beløpet til byggingsmateriale, og den andre halvdelen dekker billett og opphold. De aller fleste klarer å få deler eller hele beløpet dekket av sponsorer og bedrifter som vil være med å støtte arbeidet.

Er du interessert, send en e-post tilteam@dinastiftelsen.no

November 2008
Under den siste teamturen i august ble arbeidet på ett nytt hus for jentene på Dina-senteret i Goma påbegynt. Det har bodd mellom 50 og 60 jenter på dette senteret, men da behovene er så store kommer det stadig flere som trenger hjelp.
Den siste tiden har en gruppe jenter måtte sove på kjøkkenet, og kjøkkenet er flyttet ut.
Det nye huset skal ha rom for 70 jenter. Da blir det til sammen rundt 120 jenter som kan bo på Dinasenteret.

Turen i november 2008 er for å gjøre ferdig huset som ble begynt på i august.
Det er 8 personer som foreløpig har meldt seg.

Er du interessert, send en e-post til [email protected].

Februar 2009
Hensikten med denne team turen til Kongo er å starte arbeidet på en ny skole for jentene på Dinasenteret. En bedrift i Norge har allerede gitt løfter om 250 000 NOK til denne skolen.

Slik vil de 120 jentene på Dinasenteret bli garantert en utdannelse som kan gi dem et levegrunnlag videre i livet.

Er du interessert, send en e-post til [email protected] 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter