67 000 muslimer har kontaktet Sarons Dal på 9 måneder

Den arabiske satellitt-kanalen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering opplever en seerrespons fra den muslimske verden uten sidestykke. På ni måneder har over 67 000 seere kontaktet kanalens oppfølgingskontor.

 

-Jeg er en ung muslimsk mann fra Saudi Arabia og jeg vil gjerne gratulere alle som er med å lage denne flotte kanalen! Slik lyder en av de mange hilsninger og spørsmål som Miracle-kanalen får hver måned fra arabiske seere.

Troens Bevis sin arabiske satellittkanal sender evangeliske program til den arabiske verden 24 timer i døgnet. Nedslagsfeltet til kanalen er ett område der det bor over 300 millioner arabere i Midtøsten, Nord Afrika, den Arabisk halvøy og Europa. I tillegg sender kanalen på tre satellitter som dekker hele Nord Amerika og på flere kabelnettverk i USA. I løpet av de første 8 månedene i 2008 kom det inn mer seerrespons enn i hele 2007, som i seg selv var ett rekordår der dobbelt så mange som i 2006 kontaktet kanalen. Som før kommer det aller flest henvendelser fra de mest restriktive muslimske landene. Nå som stadig flere har tilgang til internett og satellitt klarer ikke myndigheter eller religiøst politi å kontrollere hva folk ser på i hjemmene sine. Det kommer tydelig frem at mange av seerne føler seg isolert og har ikke personlig kontakt med andre kristne. Dette gjenspeiler et brev kanalen nylig fikk fra en seer i Libya som tror at han kanskje er den eneste kristne i dette landet;

-Jeg ser på programmene hver dag på TV og internett. Jeg er så trist for årene av mitt liv som er gått tapt, over 40 år der det eneste jeg hørte var undervisning om djevler og drap og terrorisme. Jeg er nå en kristen og jeg er nok den første kristne i Libya. Men selv om dette gjør meg veldig lykkelig, tør jeg ikke å fortelle dette til noen fordi da ville jeg bli drept. Vær så snill å veilede meg. Jeg er ikke døpt og kan ikke følge de kristne handlingene. Hva skal jeg gjøre? Hilsen S. Mohammed.»

Rådgivere
De fem rådgiverne som arbeider på oppfølgingskontoret til Miracle-kanalen er alle arabere. Flere har selv muslimsk bakgrunn, og de er flinke til å gi råd. For mange av seerne er veilederne på kontoret den eneste kontakten de kan ha med andre kristne. De møtes til avtalte tider på internett der de kan studere bibelen, be sammen og til og med ha nattverd for dem som ønsker det.

Hemmelig seer i 10 år
En annen person som kontaktet kanalen i august var Fares fra Syria. Han har vært hemmelig seer i 10 år. -Jeg kommer fra Syria og jeg er muslim. Jeg er en av deres mest trofaste seere og jeg synes kanalen er veldig flott. I over ti år har jeg i hemmelighet sett på Miracle-kanalen uten at familien min vet om det. Jeg vil gjerne vite om det er en dom ifølge kristendommen mot de som tror på en annen religion, slik som meg, en muslim. Jeg må vite hva dere mener om Islam og Koranen og Islams profet, Muhammed. Vær så snill å svar meg ellers vil jeg måtte leve i uvitenhet.»

Saudi Arabia, Qatar og Emiratene på topp
De aller flest seerne som kontakter kanalen er fra den arabiske halvøy med land som Saudi Arabia, Qatar, Kuwait og Emiratene på topp. Deretter følger Midtøsten med Irak, Egypt, Gaza, Syria og Jordan. Europa kommer på tredje plass, og der kommer responsen ganske jevnt fordelt fra en rekke land, men allikevel flest fra muslimer i Sverige. I Sverige er det faktisk startet ett eget felleskap med møter hver søndag for alle som har vært i kontakt med kanalen.

Det er også muslimer i Norge som følger kanalens sendinger og skriver inn med spørsmål.

De kristne forlater regionen
Det som også skjer i den arabiske verden er at antall nominelle kristne, dvs. de som er født inn i kristne familier, går sterkt ned. I 1900 var 40 prosent av befolkningen i Midtøsten og Nord-Afrika kristne. Dette var familier som har hatt kristne røtter som ofte går flere hundre år tilbake i tiden. Nå er det bare 4 prosent igjen i denne regionen. En av årsakene er at mange kristne emigrerer til vestlige land.

Parallelt er det interessant å merke seg er at antall muslimer i dette området som blir Jesustroende har økt sterkt de siste årene, spesielt på grunn av satellitt-Tv og internett, noe som de religiøse lederne i stor grad er klar over og som blir debattert i sekulære arabiske medier.

Og stemmene som kommer inn til Miracle-kanalen etterlater ingen tvil.
-Jeg er en ung mann og jeg bor i ett muslimsk land og ingen rundt meg vet at jeg har lært Jesus Kristus å kjenne. Vær så snill å be for meg. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter