”Meg og Livet” heter misjonærkvelder i tjekkisk fengsel

Jiri Stom bor i Nord-Bohemia. Hver dag, hele året, er det en ting som opptar han mer enn noe annet; hvordan fortelle lokalbefolkningen om Jesus. Dette har ført til kreative inngangsporter til samfunnets folk.

 

Ett av de stedene der Troens Bevis åpnet nye dører for evangeliet var i Tjekkia og Slovakia da jernteppet falt.

I 1991 hadde Aril Edvardsen sin 30. misjonsreise i Europa. Korstoget med Aril var det første i sitt slag i Tsjekkoslovakia. Noen misjonærer der fortalte ”at da friheten kom, ante vi ikke hvordan vi skulle oppføre oss og drive i offentlighet. Men korstoget og predikantseminaret i Breklav viste oss strategien og la grunnlaget for hele vår fremtidige virksomhet i landet. ” 
I forbindelse med kampanjen sørget Troens Bevis for at 30 000 tsjekkiske nytestamenter kom inn i landet, til utrolig stor glede blant predikantene.

Som følge av denne kampanjen gikk Troens Bevis inn med støtte til nasjonale misjonærer i Tjekkia. Nå er det Jiri Stom som får støtte og virker i Most i Nord-Bohemia.

Han arbeider blant fanger i fengselet Belusice, driver forebyggende Hiv og Aids arbeide blant ungdommer og holder familiearrangement og gatemøter.

Nylig var han med på å holde to friluftskonserter der han forkynte evangeliet etterpå.

”Etterpå ba vi for folk og snakket med dem. Myndighetene inviterte oss dessuten til ett to dagers presentasjonsmøte for å informere folk om arbeidet vårt. Etter møte fikk vi løfte om at de skulle støtte oss, og de pengene vi fikk brukte vi til innkjøp av møbler til menigheten samt noen nye instrumenter til musikerne”, forteller Jiri Stom.

Han har også fått adgang til skolene som han og andre i menigheten han tilhører besøker jevnlig for å gjøre forebyggende tiltak.

”Det er et stort problem i vårt land at mange unge tar lett på om de bruker prevensjon eller ikke, og mine medarbeidere og jeg informerer derfor om HIV og Aids, samt at det også arbeides for å forhindre at ungdommene begynner med narkotika”, sier Jiri.

”Familier er viktig og vi gledet oss over at 25 mennesker kom til vår familieleir. Det ble en velsignelse og oppmuntring for alle som deltok. Ellers er det stor interesse fra kirkefremmede som ønsker å komme på temakveldene vi arrangerer.  Vi holder møtekvelder for dem som vi kaller ”Spørsmål om livet”, her har vi grupper hvor folk kan stille spørsmål om livet og livets mening.

I fengselet er det også et pågående arbeid hvor vi kommer jevnlig på besøk og inviterer alle fangene til et møte som vi kaller ”Meg og Livet”. Dette vil vi også fortsette med i 2009.”

Nå som det er jul ønsker Jiri at så mange som mulig skal komme på møte i kirken. De har hatt det travelt med å forberede juleprogrammet både for eldre og unge.

”Vi har tenkt å invitere folk til menigheten på julekonserter, her vil vi også ha en konkurranse med Bibelmaraton av det Nye Testamentet for de unge.” 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter