Julen er her igjen

Rune Edvardsen kommer her med en julehilsen til alle lesere av våre nettsider og støttepartnere i Troens Bevis arbeid for å nå verden med julens budskap

Kjære venner.

Sist jeg skrev julehilsen oppfordret jeg til å stå sammen med oss i et nytt, spennende år og takket for det vi hadde lagt bak oss.

Vi som har fått ”Den største julegave” skulle stå sammen for de som ikke hadde hørt. Og kjære venner, det har vi sannelig gjort.

2008 ble året da alt skjedde. Både sorg, tap og tårer men også takknemlighet og større resultater enn noen gang.

Selv om finanskrisen truer den vestlige verden er det ingen grunn til frykt. Tenk på alle dem som taper store summer der verdier bare blir borte i et stort hull. Det som slår meg er at de verdier som folk har sådd inn i Guds rike i Troens Bevis og andre misjonsorganisasjoner blir ikke borte, nei de gir bedre avkastning enn noen gang. Hundretusener har kommet til tro på Jesus bare gjennom vårt arbeid. Og en sjel er mer verdt enn hele verden.

Vi feirer julen som familie med et stort, åpent hull og med et stort tap av pappa som gikk hjem til Himmelen. Men likevel sitter vi med troen, håpet og lysten til å stå på for evangeliet enda mer enn før. Dette er vårt kall og våre liv. Vi skal sammen med dere og bringe ”Julegaven” til millioner i 2009 gjennom alle våre virkegreiner som 24 timer i døgnet går utover store deler av verden. Gjennom kampanjer i Indonesia, Burundi og India samt planting av mange nye menigheter. Brevskolene har flere hundretusen nye elever hvert år som finner svaret på livets spørsmål. Miracle Channel treffer blink der det er umulig å nå med bakkemannskap. 900 nasjonale misjonærer når ut til hundretusener daglig. Ingen kjenner rekkevidden av dette misjonsarbeide, kun Herren selv ser hvor langt det når. Selv vi blir overrasket til stadighet når vi hører om resultater som vi ikke kjente til. Også etter pappas begravelse fikk vi brev fra hundrevis av mannesker som fortalte at de fikk ”Julegaven” fordi de hadde møtt Arils tjeneste et eller annet sted. Slik er det med Troens Bevis, tjenesten multipliseres og spres og kan ikke stoppes eller kontrolleres. Fantastisk.

Så kjære partnere og venner.

Vi ønsker dere alle en velsignet jul. Glem ikke å se dere rundt. Kanskje noen trenger deg akkurat nå. Vi ber for dere og at dere ikke må bli trette av å stå sammen med oss, for at alle skal få høre evangeliet. Herren har gitt oss til hverandre som et legeme. Sammen kan vi gjøre det umulige.

Må Herren den Allmektige Gud være med dere, styrke og lege dere. Må han få sin vilje med dere og gi dere sin salvelse til å være disipler for denne tid

Med hilsen

Rune Edvardsen og familie og alle arbeidere i Troens Bevis



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter