Flere tusen mennesker hørte Bonnke i Sarons Dal

– Nå vil jeg stå sammen med Rune, var Bonnkes beskjed til flere tusen mennesker som hadde tatt turen til Sarons Dal for å høre den verdenskjente evangelisten.

Allerede onsdag formiddag begynte strømmen av besøkende å komme til Sarons Dal  for å høre den verdenskjente evangelisten Reinhardt Bonnke. Besøket til Sarons Dal er hans eneste norgesbesøk nå i sommer.

Under åpningen av det første møte han deltok i sa han klart fra at han vil stå sammen med Rune i fremtiden.
-Aril og jeg var som sjelsfrender. Nå vil jeg stå sammen med Rune. Vi har begge en ild i hjertet for Afrika.
En rask rundspørring blant stevnebesøkende bekreftet at mange gledet seg til å høre Bonnke.
– Det blir veldig bra å få høre Bonnke på tre møter i dag. Det er lett å se at han har beholdt brannen alle disse årene. Jeg synes også at det er veldig bra at han vil støtte Rune. Det er fantastisk å høre at Rune nå får han som mentor, mener pastoren i menigheten Livets Kilde på Karmøy.

Oppmuntret næringslivet
Senere på ettermiddagen hadde Bonnke et raskt innlegg under en samling for foretningsmenn og kristne ledere i regi av Troens Bevis på Utsikten Hotell.
Der la han vekt på hva en enkel person med en stor tro kan utrette. Han fortalte at fra 1991 til 1999 i Nigeria var det 52 millioner mennesker som fylte ut frelseskort og fikk oppfølging fra kampanjene hans.
– Noen tror at det er evangelistene som kommer til å få stor lønn i himmelen. Men når jeg regner på alle som hjelper til, støttepartnere, folk som ber, de som styrere lyden, kollektørene, de som synger i korene og menigheten som støtter, håper jeg bare at det blir litt igjen til meg, sa Bonnke og lo.  Rune Edvardsen oppmuntret også alle som var til stede om å stå sammen.
– Vi må komme ned fra tribunen og jobbe sammen.  Gud har bare en hensikt, en plan, og den er for deg og meg. Du er min mulighet, og jeg er din mulighet, det må vi alltid huske, sa Rune.

”Bli tent av ilden”
På kveldsmøtet i Sarons Dal hallen beregnes det at opp mot 3000 mennesker var inne i hallen der folk både stod og satt langs veggene av mangel på benkeplass. Både menighetslokalet til Kirken i Dalen, vegg i vegg med hallen, og vaffelteltet på utsiden, var fullt av folk som ikke fikk plass inne i hallen.
Budskapet til Bonnke var klart og direkte; ”Bli tent av ilden som gir nød for andre mennesker”. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter