Kristendommen vokser raskest

Kristendommen har i dag nesten en milliard flere tilhengere enn noen annen religion på jorda. Den er også den religionen som vokser raskest gjennom omvendelser.

Av verdens 16 309 etniske grupper, er 6 689 hovedsakelig kristne, og utgjør 2 272 000 000 personer, eller nesten en tredjedel av jordens befolkning.

– 3317 grupper er hovedsakelig muslimske med nesten 1 476 000 000 personer.
– 2538 grupper er hovedskakelig hinduer med rundt 987 000 000 personer.
– 568 grupper er hovedsakelig buddhistiske, og utgjør nesten 616 000 000 personer.

Av verdens 16 309 etniske grupper, er 6 689 hovedsakelig kristne, og utgjør 2 272 000 000 personer, eller nesten en tredjedel av jordens befolkning.

Av totalt 236 land, er det 169 land der de kristne er i klart flertall. Her utgjør den totale befolkningen 2 517 000 000.

Men selv om den kristne religionen har flest tilhengere på jorden  per i dag, er det likevel 2.72 milliarder mennesker som er helt fremmed for evangeliet.

Kilde: http://www.joshuaproject.net og www.bible.ca

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter