– Rune har innfridd alle forventinger

– Jeg har bedt til Gud om at Rune måtte få nåde til å føre arbeidet videre, samt sørge for fornyelse. Og Rune har ikke bare innfridd, han har langt overgått det jeg hadde forventet, fastslår Bjørn Bergmann.

– Jeg har bedt til Gud om at Rune måtte få nåde til å føre arbeidet videre, samt sørge for fornyelse. Og Rune har ikke bare innfridd, han har langt overgått det jeg hadde forventet, fastslår Bjørn Bergmann.

Bjørn Bergmann var Aril Edvardsens nære venn og medarbeider i alle år. Han har vært trofast med på alle 45 stevnene, og det var også han som ledet Aril Edvardsens begravelse. Med så mye investert av tid og kjærlighet i misjonen, har han derfor fulgt ekstra godt med på hvordan det første året i Sarons Dal etter Arils bortgang har vært.

Økt engasjement
– Jeg er utrolig godt fornøyd med Runes måte å takle sin nye rolle. Stevnet i år har blitt lagt opp litt annerledes, ikke fullt så tradisjonelt som før. Fokuset på misjonsbefalingen og sjelers frelse er selvsagt det samme, men formen annerledes. Det er mer lovsang, de unge har fått en mer framtredende rolle.
– Folk har merket seg den nye given. Det er ikke sympati som ligger til grunn. Folk tenker ikke først og fremst: Stakkars Rune, men: Nå må arbeidet gå videre! Vi må stå sammen med Rune for Guds og evangeliets skyld! Det unike kallet og visjonen med Sarons Dal, har bare akselerert.
– Folk har vist stort engasjement. Årets stevne har vist at nå går det bare oppover både i forhold til engasjement og med finansene. Folk viser at de tar ansvar, står med og vil være med videre. Dette er pionerånden jeg kjenner igjen fra begynnelsen, smiler Bjørn Bergmann.

Vil støtte så lenge han kan
– Et stikkord i arbeidet ut fra Sarons Dal er dette: Medeierskap! Folk opplever ikke at de gir penger til et fjernt misjonsarbeid, men de får et aktivt eierforhold til virksomheten.
– Jeg fyller 70 år i august, men dette arbeidet vil jeg være med på videre. Visjonen, brannen for å nå de unådde! Så lenge jeg har luft i lungene, kommer jeg til å stå med, sier Bjørn Bergmann. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter