Arabere fra alle verdensdeler kontakter Troens Bevis

Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal har mottatt 87 443 henvendelser fra arabiske seere på ni måneder. Selv i Australia ser arabere på kanalen.

 

– Vi ser på programmene hver dag i Sydney. Min kone var trist og ensom før vi oppdaget kanalen. Nå ser vi på sendingene hele tiden, og vi oppfordrer alle arabisk talende personer i Australia til å gjøre det samme! Nå vil vi gjerne støtte dere med det vi kan, lød den hyggelige meldingen Troens Bevis fikk fra familien i Sydney.

Dette er en av 477 meldinger som Troens Bevis har fått fra Australia i år.

Innen utgangen av september var det 87 443 arabere som kontaktet Troens Bevis sitt oppfølgingskontor i Stockholm etter å ha sett på Miracle kanalen. Responsen kommer fra 47 forskjellige land hovedsakelig i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Gulf-området og Nord-Amerika.
Det meste av responsen kommer fra muslimer, men også kristne arabere ser på programmene og gir tilbakemeldinger. De fleste som kontakter oppfølgingssenteret ønsker råd om familiesituasjoner eller forbønn for syke. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter