Forener bedriftsledelse med misjon og bistand i nytt nettverk

Når Rune Edvardsen holder møter i landets fem største byer i begynnelsen av november har han med seg TV-pastor Egil Svartdahl og Åge Åleskjær. På dagtid inviteres kristne ledere og forretningsfolk til inspirasjonsrike samlinger om hvordan business og misjon kan gå hånd i hånd.

Når Troens Bevis og Business Forum Norge besøker Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand i begynnelsen av november, inviteres ledere og forretningsfolk til å bruke talentene på nye måter.

Enorme ressurser
I sommer ble Business Forum Norge lansert av Stavangermannen Tor Inge Vasshus i samarbeid med Troens Bevis Verdens Evangelisering. Vasshus er grunder for selskapet Corporater som har 50 ansatte i fire verdensdeler. Ideen bak BFN er å kanalisere kunnskapen og resursene til ledere og forretningsfolk på utradisjonelle måter gjennom bistand og misjon. 
– Vi ser at det finnes veldig mange resurssterke folk i næringslivet. De har enorme resurser, både i form av kunnskap og midler, og vi håper at vi kan hjelpe dem å utløse noe av dette på utradisjonelt vis for misjon og bistand, sier Tor Inge Vasshus. 

Leder for dette nettverket, Jon Løvland, trekker frem at de fleste kristne er ikke aktive i en fulltidstjeneste, men er resurssterke mennesker som har opparbeidet seg stor kunnskap i ”vanlige” jobber. Allikevel er mange frustrerte da de opplever at de ikke får brukt evnene sine i vanlig menighetssammenheng.

Misjonsturer for alle
– Siden vi har knyttet forumet opp mot misjonsorganisasjonen Troens Bevis vil vi også kunne tilby muligheter å kunne engasjere seg praktisk i misjons- og hjelpearbeid. Vi vil tilby en form for et ”kristent NAV-kontor” hvor du kan melde deg til tjeneste og kanskje være med på prosjektarbeid ute i den store verden for en kortere eller lengre periode, sier Jon Løvland.
– Men forumet skal også være en møteplass hvor medlemmene hjelpe hverandre med råd, dele erfaringer og gi praktisk hjelp.

Det legges opp til tre samlinger på de stedene som blir besøkt: På formiddagen blir det pastor og menighetsledersamling der Rune Edvardsen og Åge Åleskjær eller Egil Svartdahl deltar. På ettermiddagen er det Business Forum hvor  Rune Edvardsen og Åge Åleskjær eller Egil Svartdahl deltar sammen med Jon Løvland og Tor Inge Vasshus. På kvelden er det åpent møte med de samme predikantene. I Kristiansand blir også Kai Johansen fra Sørlandskirken i Arendal med.

Brobygger
– Jeg blir med fordi jeg ønsker å bakke opp Rune Edvardsen i den viktige rollen han har gått inn i. Troens Bevis Verdens Evangelisering har en sentral rolle som brobygger, ting jeg deler veldig sterkt i mitt eget hjerte. Derfor er denne turneen noe jeg ikke vil gå glipp av, sier TV-pastor Egil Svartdahl.
Misjonsturneen starter i Stavanger 3. november, fortsetter i Oslo 4. november, og går videre til Trondheim 5. november, Bergen 9. november og Kristiansand 11. november.

Klikk her for detaljert programFå siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter