Den faste givertjenesten er viktig

Under sommerstevnet hadde Lasse Rosten oppgaven informere om Troens Bevis sine forskjellige misjonsprosjekter. Med over 20 års fartstid i Sarons Dal-teamet har han gode tips for dem som er med i givertjenesten til Troens Bevis.

Du oppfordret stevnedeltakerne til å oppjustere sitt faste månedlige støttebeløp til Sarons Dal. Hvorfor det?

– For det første er avtalegiro og fast givertjeneste en svært god ting. Faren derimot er at vi lar beløpet være det samme over lang tid. Det har jo de siste ti årene vært en stor lønnsvekst, derfor er ikke det beløpet vi tegnet oss for den gang det samme som i dag. Kostnadene ute i misjonen stiger for hvert år. Derfor blir det vanskelig å opprettholde samme arbeid dersom vi ikke passer på og jevnlig oppgraderer støtten vår, understreker Lasse Rosten.

Hvordan kan vi øke misjonsvirksomheten i Troens Bevis?

– Det er ved å gi mer og få flere støttepartnere! Vi må erkjenne at både mulighetene og kostnadene blir større. Det vil være en tragedie dersom det bare er samfunnet rundt oss som vil oppleve en vekst i sin virksomhet. Mange firmaer i Norge har de siste ti årene opplevde en formidabel utvikling, fordi økonomien og forbruket hos folk flest har økt. Dette er bra på mange måter for samfunnet, men det vil være trist om vi ikke bruker vår økte velstand til å støtte misjonen tilsvarende, påpeker han.

Hvorfor er de faste støttepartnerne så viktige for Troens Bevis?

Fordi de utgjør grunnfjellet i virksomheten. De bidrar til at vi har en trygghet slik at vi kan drive så stort som vi gjør. Våre mange misjonærer og kontorer rundt om i verden er like avhengig av sin månedlige lønn som vi her hjemme i Norge. Derfor er de faste månedlige bidragene helt avgjørende, forklarer Rosten.

Ønsker du å oppjustere gaven din eller å bli en fast støttepartner, kan du ganske enkelt sende en e-post til [email protected]. Du kan også bruke våre nettsider til å justere ditt beløp. Husk at alle gaver opptil 12 000 kroner er fratrekksberettiget på skatten om du registrerer deg som giver. Du kan også gi en enkeltgave ved å klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter