Uventet Løslatt fra fengsel i Iran

Etter millioner av bønner og utallige protester, har iranske myndigheter løslatt to kvinner som var fengslet for sin tro i Teheran.

 

“Ord kan ikke utrykke vår takknemlighet til Herren og hans folk som har bedt og jobbet for vår løslatelse, sa de to kvinnene til Elam Ministries da de ble løslatt 19. november.
Maryam Rustanpoor, 27, og Marzieh Amrirzadeh, 30, var fengslet i 259 dager fra 5. mars.  De ble gjentatte ganger oppfordret til å fornekte sin tro og truet med henrettelse.
En iransk kilde fortalte webstedet Compass Direct at myndighetene møtte intenst internasjonalt press for å ha fengslet kvinnene.
”Det var på grunn at det internasjonale presset, og fordi myndighetene klarte ikke å håndtere presset lengre,” sa kilden.

”Fengslingen var allerede ulovlig. Og på samme tid var ikke myndighetene rede til å henrette dem for frafallenhet. De har allerede masse problemer. De klarer ikke å håndtere alt.”
Ifølge Facebook gruppene som har støttet kvinnene, hadde Rusmapoor og Amirizadeh deltatt i religiøse samlinger og delt ut bibler før de ble anholdt. Iranske myndigheter ransaket leilighetene deres i mars, beslagla biblene deres og arresterte dem.
Rustampoor og Amirizadeh ble stilt for retten i Iran og anklaget for ”frafallenhet og spredning av den kristne tro.”

Rettsaken fikk en dramatisk vending da de ikke ville fornekt din kristne tro.
De forklarte at Gud hadde overbevist dem gjennom den Hellige Ånd.
”Det er umulig for Gud å snakke med mennesker, sa statens anklager, Haddad.
«Stiller du spørsmål ved om Gud er allmektig?” spurte Amirizadeh ham.
Da svarte Haddad: ”Du er ikke verdig til at Gud snakker med deg.”
”Det er Gud, og ikke du, som avgjør om jeg er verdig eller ikke,” svarte hun.
Tidligere hadde Haddad spurt om kvinnene var kristne.
”Vi elsker Jesus,” svarte de.
“Dere var muslimer, og nå er dere blitt kristne,” sa Haddad.
”Vi ble født i muslimske familier, men vi var ikke muslimer, svarte kvinnene.
Anklageren spurte om de angret seg, og da sa de, ”Vi angrer ingen ting.”
”Dere skulle avvise troen deres både muntlig og skriftlig, advarte han.
Men det nektet de, og følgende ble at de har sittet fengslet i Teheran i nesten 8 måneder.
Leder for åpne dører, Carl Moeller, sa i en kunngjøring at ”bokstavelig talt millioner av kristne verden over har bedt for deres løslatelse. Fremtiden for dem er fremdeles usikker. Så vi må fortsette å be for disse modige kvinnene i våre bønner, og alle kristne som er fengslet i Iran og andre land.”

Troens Bevis støtter i dag flere nasjonale iranske misjonærer. Det kommer stadig inn rapporter om forfølgelse, men også at antall husgrupper vokser som aldri før.

Kilde: World Net Daily 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter