Håper på ekstra gaver i desember

Troens Bevis har opplevd ett år med veldig gode resultater på misjonsfronten. Nå håper økonomisjefen på en ekstra sterk giverglede i desember for å få budsjettet i balanse.

Troens Bevis har hatt ett godt år med høy aktivitet og store, målbare resultater. Givergleden har også vært god, men på grunn av økte kostnader er det behov for ett ekstra givertak i desember for at budsjettet skal komme i havn.

-Jeg må nok si at vi må ha en voldsom god desember for å klare å komme i balanse, informerer økonomisjef Arnold Dragland.

Han forteller at Troens Bevis har en solid støttepartner krets og at gaveinntektene er omtrent som før, men kostnadene har økt. Dette gjelder spesielt i transaksjoner til utlandet der høye valutakurser har påvirket utgiftene sterkt.

Gjelder også for dansker
Det er fremdeles tid til å få full pott på giverfradraget på selvangivelsen. Ved å registrere deg som giver er alle gaver til Troens Bevis mellom 500 og 12 000 kroner fradragsberettiget.  For ektepar er det opptil 24 000 kroner.
-Og det gjelder for øvrig også danske givere, legger økonomisjefen til.

Det er flere måter å gi en gave på:
Du kan gi en gave over webshopen.
Du kan velge å øremerke gaven din.
Ett annet populært alternativ er å få din egen stedfortreder på misjonsmarka gjennom en nasjonal arbeider. Da velger du en misjonær og støtter med ett fast beløp etter eget ønske hver måned.

Har du spørsmål angående givertjenesten kan du sende en e-post til [email protected] 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter