Rike og gavmilde eller rike og gjerrige

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har møtt både Aril Edvardsen og Rune Edvardsen flere ganger. Her har han en hilsen til websidens lesere i adventstiden.

 

Av Sten Sørensen

Hvorfor er det viktig å drive humanitært arbeid?

Som et av verdens rikeste land har vi et moralsk ansvar for å hindre og lindre nød i fattige land. Du trenger ikke forklare hvorfor verden blir bedre om vi viser solidaritet – i familien, i nabolaget, nasjonalt og globalt. En verden uten solidaritet går til grunne.
Nøden i verden er jo så stor, kan vår hjelp gjøre noe forskjell?
Ja!  Jeg synes at det er viktig å legge vekt på alt vi klarer å få til sammen. Vi ser mange og gode resultater av vår bistand. Jesus sier: – Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Det er den beste rettesnor.

Vi nordmenn kan jo klage over ett og annet – syns du nordmenn generelt sett er litt for egoistiske?
I hele menneskehetens historie har det antakelig aldri eksistert et land det er så godt å leve i som det moderne Norge. Norge er verdens beste land å leve i på nesten alle internasjonale rankinger. Vi har aldri tidligere hatt så store muligheter til å gi alle utdanning og jobb, til å oppnå likestilling. Enkeltmennesker har det vanskelig, men som nasjon har vi absolutt ingen grunn til å sutre. Vi har mye å glede oss over og bør se optimistisk på framtida. 
Forskjellen fra advents-Norge og en nødlidende verden er stor. Hvordan opplever du kontrasten når du kommer fra fattige land tilbake til Norge?
Jeg føler ydmykhet. Kontrastene minner meg om hvor heldige og uendelig privilegerte vi nordmenn er. Vi har hatt flaks, samtidig må også vi takke alle de pionerene som har gjort en kjempeinnsats for Norge i et helt liv og har bidratt til vår flotte utvikling. Det betyr også at vi har en plikt til å fremstå som et sjenerøst land. Verden må se på oss som rike og gavmilde, ikke rike og gjerrige.

Hva gjør det med deg når du ser barn og voksne i den tredje verden lider?
Som utviklingsminister har jeg sett mye nød og elendighet. Det er en del av jobben min.
Det gjorde sterkt inntrykk å se flyktningbarna i leirene i Øst-Kongo. Da er det lett å føle seg maktesløs. Men jeg holder fast ved at det alltid er håp. Selv for de mest håpløse situasjoner. Kongo er i dag så nær bunnen som det går an å komme. Da kan det forhåpentlig gå bare én vei.

Hvordan kan vi få en mer rettferdig verden?

Hver og én av oss må spørre oss selv hvordan vi kan gjøre verden bedre for andre. Er det noen jeg bør hjelpe i familien eller på jobben? Kan jeg engasjere meg for større rettferdighet gjennom politikken og frivillige organisasjoner?
Hva mener du om misjonsorganisasjoner som Troens Bevis som bidragsytere for å gjøre en nødlidende verden bedre?
Jeg har god erfaring med misjonsorganisasjoner både fra Mali, Madagaskar og Kongo. Jeg ser at misjonærer ofte bor lenge ute, og de lærer seg språk og kultur. Det element som troen gir, er en ekstra drivkraft. I tillegg er kirken ofte den mest velfungerende institusjon i mange fattige land. Det er et sted hvor mange søker tilflukt eller møtes. Den får ofte større betydning enn det den gjør i Norge. 

Hva er en god jul for Erik Solheim?
For meg er julen en familiehøytid hvor vi kan samles på en måte vi ellers ikke har tid til.  På juleaften går vi i kirken og etterpå spiser vi god julemat, har pakker og går rundt juletreet. Akkurat det samme som alle andre gjør i jula.

Hvilen julehilsen har du til Troens Bevis sine lesere?
Jeg ønsker alle Troens Bevis sine lesere en velsignet og fredfull julehøytid for seg og sine. Og takker for godt samarbeid i året som gikk.

Kilde: Troens Bevis bladet for desember, 2009

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter