Barn har medfødt tro på Gud

Psykologer ved Oxford er overrasket over undersøkelser som tyder på at barn ser ut til å ha en medfødt tro på Gud.

I undersøkelsen Universitet i Oxford for 10 år siden kom det frem at barn i England og Japan gav lignende svar når de ble spurt om hvem som hadde skapt forskjellig naturlige objekter. Barna hadde en abstrakt forståelse av en skaper selv om de ikke hadde noe religiøs innflytelse.

Psykologen som ledet undersøkelsen ved Universitet i Oxford fortalte at hennes japanske assistenter var spesielt overrasket over barnas respons fordi «vi japanere tenker bare ikke på Gud som skaper, det er bare ikke en del av den japanske filosofien.»

10 år senere er denne undersøkelsen bekreftet med en «overvekt av vitenskapelig bevis», skriver bladet New Scientist i en artikkel som heter «Born Believers: How your Brain Creates God.»

Dr. Justin Barett fra det samme universitet hevder at barn har en medfødt tro på at verden er skapt og en medfødt motstand mot å tro på evolusjonsteorien.

«Barn med normal og naturlig utviklet hjerne er tilbøyelig til å tro på guddommelig skapelse og intelligent design. I motsetning er evolusjonstanken unaturlig for den menneskelig hjerne og forholdsvis vanskelig å tro på,» sier Barrett.

I tillegg trekker artikkelen fram følgende punkter:

-Mennesker har en naturlig tendens til å ha en religiøs tro, spesielt når de har det vanskelig.

-Det ser ut som om hjernene våre er programinnstilte til å tro på Gud.

-Barn over hele verden har en naturlig tendens til å tro på Gud.

-Undersøkelsen viser at troen på Gud ikke er i ferd med å forsvinne, og at ateisme alltid vil være vanskelig å akseptere. Religiøs tro er veien med minst motstand, konkluderer vitenskapsmennene bak undersøkelsen.

Kilde: Creation.com/braingod 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter