Lite trosfrihet på verdensbasis

70 prosent av verdens befolkning bor i områder med lite trosfrihet.

I midten av desember frigjorde Pew Forum i USA en omfattende rapport om trosfrihet på verdensbasis. Undersøkelsen har kartlagt at en tredjedel av verdens land praktiserer strenge religiøse restriksjoner, og at de 64 landene det gjelder har 70 prosent av verdens 6.8 millioner mennesker. Mens nesten halvparten av verdens land har stor religiøs toleranse, blir dette tallet svekket av at de kun utgjør 15 prosent av verdens befolkning.

Det er ikke overraskende at Midtøsten og Nord-Afrika kommer på toppen med minst religiøs frihet, mens Nord- og Sør-Amerika er de med mest religiøs frihet. Til forskjell fra andre rapporter om trosfrihet, skiller Pews undersøkelse mellom restriksjoner fra myndighetene og de som kommer fra individer og sosiale grupperinger.

Minst toleranse
Etter å ha studert 198 land, fant Pew ut at de strengeste religiøse restriksjonene var i land som Saudi Arabia, Pakistan og Iran, der både myndighetene og sosiale grupperinger begrenser religiøs frihet.  I motsetning har land som Vietnam og Kina strenge restriksjoner fra myndighetene, men stor religiøs toleranse blant befolkningen.
Derimot har land som Nigeria og Bangladesh lav religiøs toleranse blant befolkningen, men forholdsvis stor toleranse fra myndighetene.

Blant verdens 25 mest folkerike land, har Iran, Egypt, Indonesia, Pakistan og India minst religiøs frihet fra både myndighetene og befolkningens side, mens Brasil, Japan, USA, Italia, Sør-Afrika og England har mest toleranse fra begge hold.

Pew rapporten dekker 198 land og nesten 100 prosent av verdens befolkning fra 2006 til 2008.

Kilde: The Pew Forum og Christianity Today. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter