Har sett Gud i aksjon

Johan Tobiassen er et levende leksikon når det gjelder Troens Bevis. Han var tilstede fra dag én, og fortsatt har han stor respekt for misjonsarbeidet som startet med Aril Edvardsen sin frelse en høstdag i 1956.

 

– Jeg husker svært godt den dagen da Aril Edvardsen ble frelst. Det var på et møte i Pinsemenigheten i Flekkefjord. Jeg husker at han gråt mye og var helt knust, men etter en stund ble han fylt med en usigelig glede. Det ble en hellig stund, minnes Johan Tobiassen.

Takknemligheten over at Aril Edvardsen ble frelst denne høstdagen er fremdeles stor hos Johan. Han husker også at det tok ett år før han traff den unge mannen fra Kvinesdal igjen.

– Jeg møtte Aril igjen etter omkring ett år. Da flyttet min kone og jeg til Kvinesdal. Vi ble aktive i en forsamling i Kvinesdal som ble drevet ut fra Pinsemenigheten i Flekkefjord. Vi var det som kalles en utpost under Pinsemenigheten i Flekkefjord. Aril var blitt aktiv i bedehusmiljøene etter sin omvendelse. Men så kommer han på ett av våre møter og der ble han åndsdøpt. Det ble en sterk stund, og denne opplevelsen ble grensesettende for hans liv og tjeneste.

Troens Bevis sin hemmelighet

Johan Tobiassen fremhever Aril Edvardsens holdninger da det blåste som verst mot Troens Bevis på syttitallet. Aril var romslig og ydmyk i sitt syn og han angrep aldri ”motstanderne”, husker Johan. Men selv om Johan tjente ved Arils side gjennom Troens Bevis sitt styre i 37 år, var det ikke før i 2006 at han fikk oppfylt drømmen sin om å være med Troens Bevis på en misjonsreise til Senegal.

– Det ble en mektig opplevelse. Aril inviterte meg med til Senegal og det var flott å se Kari og Aril i denne settingen. De var som fisken i vannet og de sto virkelig sammen i oppgaven. Det var også rørende hvordan de tok seg av meg disse 10 dagene, husker han.

Johan tror at årsaken til at Troens Bevis sitt arbeid har berørt så mange mennesker gjennom årenes løp ligger i redskapene som er brukt i misjonsarbeidet.

– Ser en hvor effektivt misjonsbefalingen av Jesus ble satt ut i livet med de forskjellige arbeidsredskap som Troens Bevis har brukt, skjønner en at hemmeligheten ligger her.

Sommerstevnet
Den som kommer på sommerstevnet til sommeren får møte Johan Tobiassen. I 2002 gikk han ut av styret etter 37 år. Da var han 70 år gammel. Men Johan har ikke pensjonert seg i Guds rike. Han er fortsatt aktiv i Kirken i Dalen. På stevnene er han kollektør og veileder etter behov.

– Jeg vil takke alle stevnedeltakerne og dugnadsarbeiderne som har vært i Sarons Dal på stevnene i alle år. Jeg håper inderlig at de unge vil gå inn i dette flotte arbeidet med den samme glød som de eldre har. Arbeidet må ikke slutte før Jesus komme igjen!

Den flotte og milde Gudsmannen som nyter stor tillitt overalt, har gjort det kjente ordtaket: ”Evig eies kun det tapte” om til sitt eget livsmotto: ”Evig eies kun det gitte!”

– Det er det vi gir som blir til velsignelse langt utover tiden, avslutter en av søylene i Troens Bevis Verdens Evangelisering!        

Les intervjuet i sin helhet i Troens Bevis bladet for april, 2010.

For å få ett gratis abonnement på ett av Skandinavias største misjons- og vekkelsesblader, klikk her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter