Stor fredskonferanse med kampanjer i Kongo

Fra 9. til 15. juni samler Rune Edvardsen bortimot 40 opposisjonsledere og 100 pastorer i kjernen av Kongos konfliktområde.

 – Vi har fått til det umulige. 100 pastorer og 40 ledere og representanter fra alle væpnede opprørsgrupper samler seg til dialog og fredssamtaler fra 9. til 13. juni. Samtidig holder vi en stor musikkfestival med vekkelse og fredsbudskap til titusener i området. Gud har åpnet dører som ingen politiker har fått til. Dette er helt utrolig stort. Midt i farene, døden og nøden kommer Jesus til, sier Rune Edvardsen.

Situasjonen i korte trekk
Det er mange folkegrupper i Kongo. Og de bor sammen spredt over hele landet. Men i Syd- og Nord-Kivu har det vært store problemer etter folkemordet i Rwanda i 1994. Da kom millioner av flyktninger over til Kongo og andre land i området.

President Kagame i Rwanda, som tidligere var opprørsleder, klarte å stoppe hutumilitsen som massakrerte en million tutsier i Rwanda. Denne militsen, senere kalt Interhamwe, ble presset ut av Rwanda og inn i Kongo. Dette skapte store problemer i Kivu-regionen der drapene på tutsier fortsatte. I dag er Interhamwe alliert med Kongos egen hær og er de som utfører de fleste drap, plyndring og voldtekter på lokalbefolkningen. Derfor har general Nkunda sloss mot denne fraksjonen i flere år. Han var med på å befri Rwanda sammen med Kagame i 1994. Senere kjempet han sammen med Kabila som nå er president i Kongo for å frigjøre landet fra tidligere president Mobutus jernhånd i 1996.

I etterkant av disse hendelsene har landet blitt mer og mer korrupt. Store interesser fra Kina, Russland, Midtøsten og Asia er inne og henter ut ressurser som skulle kommet befolkningen til gode. Regjeringen driver politikk ved at beslutninger kjøpes. De kan ikke forsvare sine grenser og flere væpnede grupper herjer i landet. Andre afrikanske nasjoner er også inne og forsyner seg. Det er mange skitne og blodige hender i Kongo.

Opprørslederne møtes for første gang
Som et resultat av mer enn 8 års arbeid i Kongo med flere turer til landet hvert år, er Rune Edvardsen godt kjent med disse forholdene. Humanitært arbeid for Dina Stiftelsen har ofte ført han ut i de mest konfliktfylte områdene. Dette arbeidet har også gitt han anledning til å etablere kontakt med flere opprørsledere, deriblant Laurent Nkunda, som han traff for først gang sist november. Det skrives historie når flere av opprørlederne som har kjempet mot hverandre nå skal treffes for første gang under fredskonferansen.

-Etter mange års kontaktoppbyggelse har jeg fått tak på de fleste opprørslederne for militante og væpnede grupper i Kongo. Rundt 40 av dem skal nå delta på fredskonferansen. Det er verre å være stygge mot venner og folk en har relasjoner til, enn dem som en aldri har møtt, men kaller fiender, sier Rune Edvardsen.

-Nå skal jeg få dem til å sette seg ned og prate sammen i ett par dager, så får vi se om det ikke er mer å prate om enn å krige om.

Splittelse har gjort kirken svak
Det er også invitert bortimot 100 pastorer til konferansen. Rune Edvardsen forteller at alle misjonærene som har vært i landet har gjort en fantastisk jobb, og at kirken har en sterk posisjon i samfunnet. Men de etniske og politiske motsetningene har forgrenet seg langt inn i kirkelivet og har ført til stor splittelse. Dette har gjort kirken svak og sårbar i en tid der den skulle vise vei gjennom mørke for ett nedbrutt folk.

– De fleste opprørslederne har sterke bånd til kirken. Ved å invitere pastorene som er i nær kontakt med oppørslederne, håper vi å motivere en samlet kirke til å reise seg mot volden, krigen og fattigdommen som kommer fra misbruk at landets resurser.  Dette er en helt unik anledning til å bygge fredsommelige relasjoner blant innflytelsesrike personer som vanlige politikere ikke har adgang til, forklarer Edvardsen.

Vekkelsesmøter på kvelden
Mens fredskonferansen pågår vil det på kveldstid i samme område også bli holdt to store evangeliske kampanjer i byene Ruthura og Mwenga. I begge byene er befolkningen påført store lidelser og tap de siste årene. Her vil Rune Edvardsen forkynne ett tydelig freds- og vekkelses budskap for de mange titusener som er ventet på møtene.

– I et land der 2700 dør hver dag av krig skal titusener få høre evangeliet i områder der folk har opplevd de verste tragedier. Kongo har en gjennomsnittlig levelader på under 40 år. Tiden er kort. Vi må arbeide mens vi kan nå dem. Ingen nasjon har større lidelser enn Kongo på vår jord i dag, sier han.

Nå håper vi at mange vil stå med oss i bønn. Vi trenger også midler til oppfølging av de to kampanjene. Vi må blant annet trykke opp flere tusen nye brevkurs til brevskolen i Kongo som følger opp alle de nyfrelste. Denne satsingen i Kongo vil koste 2 millioner kroner. Men vi føler at det er verdt hver krone.  For hva er prisen på en sjel?

Hvis du vil være med å hjelpe oss, kan du klikke her.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter