Vil videreføre Aril Edvardsens fredsarbeid

Dialog med andre religioner var en av Aril Edvardsens hjertesaker. Nå ønsker Rune Edvardsen å videreføre farens arbeid. Et nytt dialogforum er i startgropen.

Av Geir Ingar Egeland

Rune Edvardsen var sammen med flere muslimske ledere og en representant for sikhene i Norge gjester hos Kjell Magne Bondevik på Oslosenteret. De var samlet for å få innspill og råd i arbeidet med å opprette et dialogforum mellom religioner i Norge. Tanken er å dempe konfliktnivået mellom ulike religiøse grupper.

Brobygging
– Denne vinteren har vist at behovet for et slikt forum kanskje er større enn noen gang. Vi ser en økt polarisering mellom de ulike religiøse miljøene i Norge, sier Rune Edvardsen. Han tenker spesielt på striden rundt Dagbladets publisering av Muhammed-karikaturene.
– Det er viktig at vi er tydelig på respekt for hverandres religiøse ståsted, vi må bygge broer mellom miljøene for å dempe konfliktnivået.
På denne måten viderefører han farens arbeid, som var tidlig ute med inter-religøse konferanser både i Norge og i utlandet.
– Dette arbeidet ønsker vi nå å ta inn i mer formelle former gjennom opprettelsen av dette forumet. Gruppa som vi nå danner, vil invitere med seg nøkkelpersoner i sine miljøer, og arbeide med spørsmålene på grasrotplan. Vi ønsker ikke at dette skal være samtaler bare på ledernivå, men skal ha sin forankring i lokalsamfunnene, i skoler og i menighetene, forteller Edvardsen

Dialog på grasrotnivå
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, som nå leder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, tok i mot Rune Edvardsens delegasjon i mars. Han presiserer at senteret er livssynsmessig og politisk nøytral, og jobber mer i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Han er likevel glad for initiativet fra forumet, og vil gjerne være med og bidra hvis det skulle dukke opp anledninger for et samarbeid.

– Dette tror jeg kan lede til noe positivt, for å lede folk sammen på tvers av religioner og kulturer oppstår det gjerne en større forståelse, og reduserer muligheten for konflikt. Slike dialoger må ikke bare skje på ledernivå, men også på grasrotnivå. Her var det flere representanter for slike miljøer som kan gjøre noe i sine lokalsamfunn, forteller Bondevik

Fremmedfrykt
– Hva er de største utfordringene vi står overfor i dagens multikulturelle samfunn?

Det er nok fremmedrykt. Når folk ikke vet noe særlig om andre, så blir de gjerne engstelige, og så danner det seg misforståelser og stereotype bilder av motstandere istedenfor om medmennesker. For en har, forskjellene mellom religioner til tross, mye felles. Jeg mener etter å ha hatt inter-religiøse dialoger mange ganger at vi har menneskeverdstanken, fredstanken og rettferdighetstanken felles. V i har respekten for det hellige felles, selv om det er ulikt HVA som er hellig for oss. Og hvis vi klarer å se dette og få det budskapet ut, så kan det skje forsoning og fred istedenfor konflikt.

 

Mye felles
– Hvordan tenker du at kristne mennesker skal komme muslimer i møte?

– Vi møtes som troende, selv om vi tror forskjellig. Noen har sagt til meg ”Det må jo være vanskelig for deg som kristen å ha en dialog med en muslim?” Men det har jo vist seg motsatt, fordi muslimer forstår og respekterer de som tror. Det som vanskeligere for dem å forstå er ateister og agnostikere. Så når vi tror så har vi det religiøse språket sammen. Så jeg tror kristne skal møte muslimer som det de er, som troende mennesker. Og så har vi en del forskjeller; synet på den treenige Gud, på Jesu rolle og så videre. Men så har vi også en god del felles, nemlig at vi begge tror på en Gud, at vi tror at mennesker er skapt i Guds bilde som likeverdige mennesker og at vi har en oppgave blant våre medmennesker. Og det står mye i Bibelen og Koranen om fred og rettferdighet, avslutter Kjell Magne Bondevik.

Les også: Respekt for medmenneskerFå siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter