Per Arne Dahl kommer til Sommerstevnet

Prest og forfatter Per Arne Dahl kommer for første gang til sommerstevnet i Sarons Dal. Han er ikke i tvil om hva Ola Nordmann trenger å høre fra talerstolene rundt om i landet.

– Jeg tror vi trenger å høre at kristendommen er livets religion. Og vi som er forkynnere, pastorer og ledere må være oss bevisste på at det som skjer på gudstjenestene skal hjelpe oss til å leve livet mellom gudstjenestene, sier Per Arne Dahl.
Han er invitert til å tale under det felleskirkelige nattverdsmøte søndag 19. juli. Selv om det er første gang han gjester Sarons Dal, har han møtt Troens Bevis på flere måter tidligere.

-Jeg har ikke vært i Sarons Dal tidligere. Men jeg har med interesse fulgt med i arbeidet. Jeg husker som ung at jeg besøkte overlege Gordon Johnson på dødsleiet på Flekkefjord sykehus. Det gjorde et sterkt inntrykk på meg at han bad for Aril og Sarons Dal. Jeg merket i hans bønn at Gordon Johnson hadde en respekt og kjærlighet til stedet som var oppriktig. Av far lærte jeg hvor viktig det er å bidra til å opprette møtesteder hvor kristenfolket kunne samles. Nå er disse møtestedene nesten borte, bortsett fra Oasestevnene, Hedemarktoppen, Skjærgårdsgospel, Sarons Dal og en del mindre samlinger. Vi må alle bidra til at slike møtesteder bevares som kraftsentra i vår kirke, sier Dahl.

Per Arne Dahl er prest i Trefoldighet Menighet i Oslo. Hver onsdag er arbeidsplassen hans Stortinget. Der holder han andakt og har personlige samtaler med stortingsrepresentantene. Han er også kjent som mangeårig spaltist i Aftenposten, forfatter og som leder ved Modum Bad.
– Leiv Gunnar Skiftun ringte meg etter begravelsen av Aril Edvardsen. Vi hadde en god samtale, og jeg sa til Skiftun at jeg likte så godt den setningen han brukte i gravferden: ”Aril er ikke gått bort, Aril er kommet hjem!” I setningen ”Aril er kommet hjem” ligger det er sterkt og levende håp. Er det noe vi trenger å hjelpe hverandre til så er det å bevare håpet i en sårbar og krevende tid. Dette ønsker jeg å forsøke å tale om på sommerstevnet, forteller han.

Andre hovedtaleretalere under årets sommerstevne er Reinhard Bonnke, Egil Svartdahl, Rune Edvardsen, Åge Åleskjær, Kai Johansen, Lise Karlsen og Thomas Åleskjær. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter