Varm mottagelse i menighetene

Etter nesten 2 måneder ute i feltet i regi av Troens Bevis, er evangelist Pål Pedersen veldig fornøyd med den varme mottagelsen han får i menighetene han besøker.

Av Bente Rognmo Thakre

-Dette er jo en forlengelse av min egen tjeneste. Og når menighetene hører hva arbeidsbeskrivelsen min i Troens Bevis er, nemlig å forkynne evangeliet slik at folk blir frelst og å oppmuntre menighetene til å være med på den store innhøstningen i Guds rike, da er det ikke vanskelig å komme fra Sarons Dal, sier evangelist Pål Pedersen.

Han opplever at de aller fleste menighetene ønsker å ha ett misjonsengasjement, men flere er usikre på hva de skal gjøre.

-Noe av det jeg ønsker å formidle til menighetene er at her i Troens Bevis har de en fantastisk misjon med enorme resultater. Menighetene kan med andre ord komme til ferdig dekket bord. Det som Troens Bevis har måtte bruke mange år på å bygge opp, slipper de å gjøre på nytt. Nå arbeider vi med konkrete måter som de forskjellige menighetene kan bli involvert i misjon utover det å støtte økonomisk.

Misjon gir livet en større hensikt
Han sier også at det er ikke gitt at alle folk som går i en menighet føler at livet deres har en større hensikt, noe han mener er livsviktig for at en kristen skal beholde gløden.

-Det er en naturlig effekt av et møte med Gud å bli misjonsfokusert. Misjon gir også en mening med livet vårt, og det er det livsnødvendig å ha.

Når folk involverer seg i misjon blir de med på noe som er større en dem selv, større enn livet her og nå. Jeg pleier å fortelle følgende historie. Det var tre murere som ble spurt hva de holdt på med. Den ene svarte at han satte sammen mursteiner. Den andre svarte at han murte en vegg. Den tredje svarte at han bygde en katedral. Han så hensikten med det han gjorde og fikk både gleden av å bygge og forventingen av det ferdige arbeidet, sier Pål.

Ønsker du besøk av Pål Pedersen i menigheten din, kan du ringe til Sarons Dal på
tlf: 38 35 75 00 eller sende en e-post til [email protected] 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter