Nattverdsgudstjenesten – et utstillingsvindu

Prest Leiv Gunnar Skiftun sier at den felleskirkelige nattverdsgudstjenesten under sommerstevnet er et utstillingsvindu som forteller at de kristne står sammen.

I ti år har den felleskirkelige nattverdsgudstjenesten vært holdt i Sarons Dal. I alle disse årene har Leiv Gunnar Skiftun vært forrettende prest. Han har for øvrig vært prest i Kvinesdal siden 1995.
– På en veldig konkret måte blir søskenfellesskapet i Guds menighet understreket under nattverdsgudstjenesten. Nattverdsgudstjenesten er et kall til enhet, sier Leiv Gunnar Skiftun.

Forrettet i begravelsen
Det var for øvrig Leiv Gunnar Skiftun som forrettet i begravelsen til Aril Edvardsen:
– Det var en sterk opplevelse. Det var en veldig meningsfull begravelse. I sin person var Aril både verdensmenneske og bygdegutt. Gravferden slik den ble, fikk med seg den bredden som Aril sto for, sier Skiftun og fortsetter:
– Det var en ære å bli bedt av familien å forrette i begravelsen. Det forteller mye om Arils økumeniske holdning at jeg som lutheraner ble bedt om det, sier Skiftun ydmykt.
Mange gode opplevelser
–  Hvordan har det vært å være prest så nær Sarons Dal?
– Det har gitt mange gode opplevelser. Jeg var spent på hvordan det ville bli da jeg flyttet hit, men vi er Guds medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver. Kvinesdal er en bygd som er rik på tro, håp og kjærlighet, og fra første dag i bygda har jeg opplevd at de ansatte i Sarons Dal har velsignet det arbeidet jeg står i som prest. På noen områder ser vi forskjellig, men det rokker ikke ved at vi på de største spørsmålene ser likt. Vi er søsken og vi står sammen, da er ikke en ryddig uenighet noen trussel. Ved at Sarons Dal står i en annen tradisjon, så har de også mye å lære oss i kirken, svarer den joviale presten. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter