”Et under hvor pengene er kommet fra”

Personalsjef Solveig Elve har i løpet av 35 år i Sarons Dal opplevd mange ganger at pengekassen har vært nærmest tom. -Men på forunderlige vis så har vi klart det og dette er jo bare et Guds under. Vi takker daglig for de trofaste partnerne!

Gjennom nesten 35 år i Sarons Dal har Solveig Elve (66) opplevd både opp- og nedgangstider. Hun ledet data inntoget i dalen og hun har sett store forandringer underveis. Men det som aldri har forandret seg er de mange tusen som kommer til tro gjennom arbeidet hun er en viktig del av. I stedet for å gå av med en velfortjent pensjon, gleder Troens Bevis seg over at hun velger å forsette i stillingen sin fremover.

Du har jobbet lenge i Troens Bevis. Hva har dine oppgaver vært?

-Ja, jeg har jobbet i Troens Bevis siden april 1974. Mine oppgaver i Troens Bevis har vært mange. Da jeg ble ansatt, begynte jeg på en avdeling som vi kalte ”kryssinga”. Der noterte vi pengegaver som kom inn på postanvisninger og sendte ut takkebrev for disse.  Etter hvert ble jeg avdelingsleder. Vi hadde også ansvaret for å sende ut bladet Troens Bevis.  Den gang tok det en hel uke, nå kan det sendes ut på en dag.

Hva fikk deg til å begynne i Troens Bevis?

-Jeg satt på et legekontor og ventet da jeg fikk se et lite blad som hette ”Troens Bevis”.

Der fikk jeg se en annonse hvor de søkte etter en kontormedarbeider.  På det tidspunktet jobbet jeg i en rørleggerforetning og trivdes bra med det. Men jeg var forholdsvis nyfrelst og hadde veldig lyst til å jobbe i et kristent miljø. Det virket for meg veldig spennende.

Hva er det som fascinerer deg med dette arbeidet?

-Det som har fascinert meg i snart 35 år er at selv om det til tider har blåst kraftig rundt Troens Bevis, så har Herren vært med og holdt arbeidet oppe. Det har vært tider, og er det fremdeles, at vi ikke kan skjønne hvordan vi skal klare å sende ut penger til evangelistene som vi underholder, ha penger til satellittsendingene som går ut til store deler av verden og ellers betale faste utgifter.  Men på forunderlig vis så har vi klart det og dette er jo bare et Guds under. Vi takker daglig for de trofaste partnerne vi har.

Hvordan har Troens Bevis utviklet og forandret seg i løpet av din tid?

-Da jeg begynte å arbeide i Troens Bevis så var alt arbeid manuelt. Vi brukte lang tid på alt og når vi skulle sende ut julebrev m.m. så måtte personalet være med på dugnad utover vanlig arbeidstid. Da hendte det ofte at Kari og Aril Edvardsen var til stede og hjalp til.

Aril var en del ute og reiste på kampanjer i den tiden også. Men når han var hjemme, så hadde han kontor i Sarons Dal og var ofte oppe på kontorene til oss ansatte for å snakke med oss. Vi hadde kontorene oppe på bibelskolen da.

Stevnehallen måtte også etter hvert utbygges da det var store mengder med folk som kom til sommerstevnene. Det ble trykkeri og forlag under hallen. Kassettavdelingen ble også flyttet ned i hallen.

Om sommeren kom det tusener av stevnegjester som campet i telt eller overnattet på fellessaler på skolene og mange ville ha privat innkvartering.  Det kom busser fra Bergen og fra Danmark med gjester. Nå er det så mange stevner rundt i Norge så det blir ikke den mengden av folk.

Etter hvert så kom vi inn i dataverden og fikk vårt første EDB-anlegg i 1981, som jeg etter hvert fikk dataansvaret for.

Alt ble mye enklere når vi først hadde fått alle informasjon over på maskinen.

Troens Bevis begynte også med radio- og tv arbeid. Vi fikk et eget TV-studio hvor det ble og blir – laget programmer som sendes ut i store deler av verden i 24 timer – via satellitt, sier en tydelig begeistret Solveig.

Hvordan kan Troens Bevis være aktuell også i framtiden?

-Troens Bevis som i sin spede begynnelse ble startet av Aril Edvardsen med innfødte evangelister ute i forskjellige land – har en viktig oppgave med å fortsette å spre evangeliet ut til hele verden.  Nå i dag nåes det enda fortere og lengre ut – via TV-arbeidet. Men det er også fortsatt viktig med innfødte evangelister.

Rune Edvardsen som skal føre dette arbeidet videre i framtiden vil også hjelpe fattige og vanskeligstilte mennesker ute i verden, både med å gi dem humanitær hjelp og å fortelle dem om Jesus som er forløseren.

Han reiser rundt med kampanjer i mange land og vinner mennesker med sine taler og med sang og musikk.

Dette er et stort arbeid som også er veldig aktuelt framover i tid da det enda er mange som ikke har hørt evangeliet om Jesus.

Hvilke drømmer har du for Troens Bevis?

Solveig trenger ikke lang tenkepause, svaret kommer kvikt:

– Jeg drømmer om at Troens Bevis fortsatt skal vokse og få være med på å vinne og hjelpe mennesker som er i nød.  Det er så mange som lever i et dypt mørke. Jeg kan ikke se noe større enn at vi kan få se lyset i øynene på dem som opplever at de kommer ut i frihet og får kjenne denne fantastiske mannen fra Nasaret – JESUS.

Jeg er så takknemmelig for at jeg er en liten brikke som får være med på dette spennende arbeidet.

 

Kilde: Troens Bevis bladet for februar, 2009.
For å få misjonsbladet gratis tilsendt i posten, klikk her eller send en e-post til [email protected]. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter