Rekord i gaveinntekter fra Danmark i 2004

I 2004 satte danske partnere rekord i gaveinntekter med over 2,5 millioner danske kroner til Troens Bevis. ble innbetalt til Troens Bevis’ avdelingskontor i Århus, som i sin tur overfører de årlige støttebeløp til hovedkontoret i Sarons Dal.

Mange dansker har uten tvil et stort hjerte for misjon. Dette har kommet de unådde folkeslagene godt til nytte, idet atskillige millioner kroner har blitt innsamlet gjennom årene og kanalisert ut til mange  pionerprosjekter gjennom Troens Bevis Verdens Evangeliserings  ulike virksomhetsgrener.

Gaverekord i 2004
De gjennomsnittlige gaveinntektene til TBVE fra Danmark har ligget noenlunde stabilt et sted mellom 1,5 og 2 millioner danske kroner de siste årene.

I 2004 strakte danske misjonsvenner seg imidlertid lengre enn noensinne og brakte gaveinntektene opp til hele 2,130 millioner gjennom TBVE’s avdelingskontor i Århus, samt Dkr. 335 000 gjennom Sarons Slette i Gatten, med Elsie og Poul Thomsen i spissen.

Til sammen utgjør således det danske bidraget i 2004 Dkr. 2 570 millioner kroner, hvilket er et flott resultat. Hovedtyngden av støtten fra Danmark kommer via trofaste enkeltpersoner og ektepar som har fulgt arbeidet til TBVE gjennom mange år, men også flere danske menigheter har de senere årene gått inn som partnermenigheter i verdensmisjonen.

I årenes løp har den gode relasjonen mellom Sarons Dal og de danske partnere også resultert i flere testamentariske gaver fra mennesker som har villet tilgodese verdensmisjonen etter sin død.

Danmarkkontor etablert i 1962
Mange danske troende fra de forskjellige kirkesamfunn har vært meget gode støttespillere helt siden den spede begynnelse. Kort tid etter at Aril Edvardsen introduserte første utgaven av misjonsbladet Troens Bevis i juli 1961, ble bladet fra januar 1962 presentert som ”Skandinavias månedlige vekkelsesmagasin”.

Etter dette ble igangsatt en gedigen abonnementskampanje, med siktemål å bringe nyheter fra verdensvekkelsen ut til hele Skandinavia, samt å tenne misjonsinteresserte skandinavere for misjon til unådde folkeslag. Samme året holdt Aril Edvardsen sine første møter i Danmark, og ble etter hvert en meget etterspurt møte- og konferansetaler i landet.

På kort tid ble tusenvis av dansker kjent med den dynamiske misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal i Norge. Etter hvert besluttet flere og flere seg for å ta aktiv del i verdensmisjonen ved å bli partnere i TBVE. Disse har kunnet følge misjonsarbeidet til TBVE gjennom bladet Troens Bevis, rapporter fra de ulike virksomhetsgreinene, samt deltakelse på de årlige sommerstevnene i Sarons Dal.Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter