Gråt av glede

Disse tre herrene er mangeårige Sarons Dal-venner. Svein Andersen gråt av glede da han så hvor flott hallen var blitt!

Svein Andersen og Jan Erik Børrestad er i dag på besøk i Sarons Dal. Forlagssjefen og styreformannen i Hermon forlag er på befaring. De vil se på hvordan de skal rigge seg til med butikk som betjener alle stevnedeltakerne med oppbyggelig litteratur. Her møtte de arkitekten for hallen, Jan Willy Jensen – eller som han selv kaller seg: «Vår Herres tegner». De ble tatt imot av Sten Sørensen.

 

Disse tre herrene er mangeårige Sarons Dal-venner. Svein Andersen gråt av glede! Da gråt Sten Sørensen litt også, for dette er overveldende flott. Her er det virkelig lagt til rette for misjon i framtiden! Hvilken glede! Velkommen til sommerstevnet 14. – 22. juli. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter