Plantet 4 nye husmenigheter

Miracle-kanalen plantet fellesskapsgrupper med nye troende fra Egypt, Algerie, Marokko, Jemen og Saudi Arabia i fjor.

Troens Bevis sin arabiske satellittkanal plantet 4 nye husmenigheter i 2017 med nye troende fra muslimsk bakgrunn. De består av TV-seere som har kontaktet Miracle-kanalen og som har tatt disippeltreningsprogrammet som oppfølgingskontoret til kanalen tilbyr nye troende. To av husgruppene møtes i hjem og to andre møtes over WhatsApp på mobilen.

 

Et av de største behovene for nye troende fra muslimsk bakgrunn i Nord-Afrika og Midtøsten, er et kristent felleskap hvor de kan føle seg trygge og ivaretatt. Men spesielt i arabiske land kan det være vanskelig for nye troende med muslimsk bakgrunn å komme inn i et slikt felleskap. Lover kan hindre dem fra å bli med i offisielle kirker, og de kristne i disse kirkene utsetter seg også for fare om de tar imot muslimer i menighetene. I tillegg er nye troende med muslimsk bakgrunn ofte redde for å bli angitt av andre og de kan derfor vegre seg mot å bli med i større grupper med fremmede. Det er et stort skritt i tro når en muslimsk TV-seer kontakter oppfølgingskontoret til Miracle-kanalen og går med på å møte én veileder, ansikt til ansikt. Slik starter Miracle kanalen flere husmenigheter hvert år, men kan ikke alene dekke det økende behovet for slike grupper i Midtøsten og Nord-Afrika. Det er også grunnen til at kanalen organiserer husmenigheter som møtes over mobilapper, hvor medlemmene kan komme fra forskjellige byer og land. 

For å møte behovet for felleskapsgrupper for nye troende med muslimsk bakgrunn har Miracle-kanalen laget en ny TV-serie. Der får seerne følge et ektepar som starter en slik gruppe i sitt eget hjem.
– Vi håper at et slikt program vil utruste kristne til å ta steget ut i tro og ta initiativ til en slik gruppe i sitt eget hjem. TV-serien viser hva de prater om og hvordan en slik gruppe kan fungere. Den vil også være til hjelp for dem som ønsker å være med i en slik gruppe, men ikke har anledning til det. De får følge samtalene og undervisningen og får bygget opp sin egen tro gjennom det de ser på skjermen, forklarer daglig leder for Miracle-kanalen.

Miracle Channel er Troens Bevis sin arabiske satellitt kanal. Den kan bli sett av over 400 millioner TV-seere i Midtøsten og Nord-Afrika. Ønsker du å være med og støtte dette arbeidet med en misjonsgave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter