Silas Owiti: Et fullført livsløp

Silas Owiti har gått hjem til Herren, 91 år gammel. En høvding i troen har fullført sitt løp.

Et møte med Silas Owiti gikk ikke i glemmeboken for den som fikk gleden av å møte ham. Den fargerike og varme afrikaneren med det store smilet og den karakteristiske smittende latteren, var merkbart tilstede overalt der han var. Talene han holdt ledet tilhøreren rett inn i Bibelens levende. Ord pløyde vei for frihet og tro til Gud. Silas var grepet av Jesus. Han begynte å tale allerede som 20-åring og var full av tro og Den Hellige Ånd. Silas opplevde mange store utfordringer gjennom livet. Han fikk en prøvet tro, og var full av medlidenhet for mennesker. Han tok Jesu ord på største alvor: ”I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, (-)… og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.” Silas handlet på Ordet, han ba for syke overalt og fikk være vitne til utallige utfrielser, mirakler og helbredelser i Jesu navn. Han fikk en verdensvid tjeneste, og kom også til Norge. Han ble til stor inspirasjon, og talte tidlig i Sarons Dal.

 Jeg fikk gleden av å møte Silas og Winnie på slutten av 80-tallet, og vi ble nære venner. Jeg hadde gleden av å være med i mange møter som sjåfør og tolk. Silas proklamerte Guds Ord med samme pasjon om det var 15 eller 1500 mennesker til stede, og troshistoriene gjorde dypt inntrykk! Som den gangen han ble tilkalt til et maurinvadert hus, befalte maurene å marsjere ut, og de falt ned fra vegger og tak og marsjerte ut. Som da hans favorittpenn, en gave fra bestevennen T.L. Osborn, falt ned gjennom risten i en dyp kum på gaten, og Silas ble minnet om øksen som fløt opp ved hjelp av en kvist, tok et strå, stakk det ned i kummen og befalte pennen å hoppe opp på strået. Eller som da han støtte på en leopard en mørk natt i bushen, hilste den med fred, inspirert av Daniel i løvehulen, og la seg ned til å sove like ved! (Noen bør skrive en bok om denne mannens liv!)

Silas grunnla menigheten Voice of Salvation and Healing Church fire år før Kenya fikk sin uavhengighet. Menigheten tok ansvar i forbønn og støtte for rettferdighetsarbeid i nasjonen, og Silas fikk en rolle i denne prosessen. Hundrevis av VOSH-menigheter er plantet i en rekke land i Øst-Afrika regionen, til de i dag teller omkring ett tusen menigheter. Silas var en offentlig kjent skikkelse i Afrika, og hans forfremmelse til herligheten er i disse dager markert av tusenvis av mennesker verden over. Fruktene av hans liv vil fortsette langt utover hans egen levetid. Hans liv og tro til Gud er et stort forbilde, og vi takker Gud for den trosarv Silas Owiti etterlater seg til kommende generasjoner!

”Glem ikke lederne deres, de som talte Guds Ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde.” (Hebreerbrevet 13:7) 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter