Bryter kulturelle fordommer mot kristendommen

– Vårt mål er å oppklare fordommene som skygger for Jesus i den muslimske verden, sier Rafik, programleder for «Mikrofonen», en ny TV-serie på Miracle-kanalen. Med over 400 millioner potensielle TV-seere i Midtøsten og Nord-Afrika, har kanalen en nesten usammenlignbar plattform for evangeliet i den arabiske verden. Det som blir sagt på denne kanalen når inn i mangfoldige hjem. Gjennom den nye programserien ønsker Rafik å ta et oppgjør med flere av fordommene mot kristendommen som preger kulturen i Midtøsten og Nord-Afrika. Han forteller at han er allerede oppmuntret over tilbakemeldingene som har kommet etter de to første programmene i den nye serien som gikk på luften i januar, og spesielt over hvor positive TV-seerne var.

– Det er for tidlig i serien til å se resultatene fullt ut, men jeg er fremdeles overveldet av all responsen som vi fikk under vår forrige TV-serie som var ferdig rett før jul. Den fikk over 66 000 kommentarer fra arabiske TV-seere, de fleste av dem muslimer, på våre sosial nettverk. Hundrevis av TV-seere ringte også til oppfølgingskontoret for å lære mer om den kristne tro, forteller han.

– Nå opplever vi at folk ringer inn under sendingen til «Mikrofonen» og stiller spørsmål på lufta om hvordan Gud kan hjelpe dem med spesielle utfordringer i livet. Når de skjønner at mye av det de har trodd om biblen og de kristne er feil, begynner de plutselig å få håp om at kanskje Jesus også kan hjelpe dem.

Som eksempel på de kulturelle fordommene som blir tatt opp under programmet er misforståelser rundt jomfrufødselen, hva det vil si å omvende seg, den sanne veien til Gud, hvordan Gud leder oss, og hvordan vi kan bryte tankens negative makt over våre liv.

Rafiks eget vitnesbyrd er unikt. Imponert over misjonstjenesten som han observerte på båtene Mercy Ships, der medisinsk personell bruker sine kunnskaper til å hjelpe den fattige befolkingen i havner i den tredje verden, utdannet han seg til lege for å bruke yrket i misjonens tjeneste. På universitetet traff han sin kone som delte samme visjon. Nå har de startet en organisasjon som trener medisinske studenter i hvordan de kan bruke kunnskapen sin på misjonsmarken.

– Både min kone og jeg er leger, og for oss er utdannelsen et verktøy i misjonens verktøykasse. Jeg underviser i tillegg på et teologisk fakultet, og min kone har også en legepraksis. Gjennom Miracle Channel har jeg også fått anledningen til å bruke mine evner på media-fronten. Hvis du først engasjerer deg i tjeneste for Gud sak, mangler en aldri noe å gjøre, ler Rafik.

I løpet av de siste 3 årene har Miracle-kanalen ledet over 10 000 muslimer til Jesus gjennom oppfølgingstjenesten vår. Bare i løpet av 2017 har vi hatt samtaler med over 123 000 seere, plantet to undergrunnsmenigheter og hatt over 14 millioner videoviews på sosiale medier og YouTube. I tillegg kommer TV-seerne som tar imot Jesus i sine hjem.

Ønsker du å være med og støtte dette arbeidet med en misjonsgave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter