Den tredje bølge

Les pastor og rådgiver Arnfinn Clementsens tanker om hvordan en kan oppleve den ur-kristne kraften her og nå.

På pinsedagen i Jerusalem for snart to tusen år siden startet enn bølge som ingen gjennom historien har kunnet stanse, og det fortsetter i vår tid. Gud sendte Den Hellige Ånd slik han hadde lovet. Vi trenger å ”gjenoppdage” denne urkristne kraften, og personlig oppleve realiteten i et åndsfylt liv i vår tid – her og nå!

Avhengige av Den Hellige Ånd
Jeg har hørt noen si at vi ikke må fokusere for sterkt på Ånden, fordi det kan skygge for Jesus. Heldigvis er det motsatt. Åndens oppgave er å gjøre Jesus stor, vise Hans makt og kraft, og gjennom oss fortsette å gjøre Hans gjerninger. Vi er rett og slett helt avhengige av Den Hellige Ånd. Vi skal gjøre vårt beste i hverdag og gudstjeneste, men uten denne grensesprengende dimensjonen blir det lite fruktbart. Den første menighetens vekst og gjennombrudd var uten tvil et resultat av den suverene ledelsen av Den Hellige Ånd.

Pinsevekkelse og karismatisk bevegelse
I begynnelsen av det tyvende århundre brøt pinsevekkelsen fram. Den Hellige Ånd hadde for en stor del vært begrenset til en teoretisk bekjennelse i kirken gjennom flere hundre år. Nå begynte folk å oppleve det samme som i den første kristne tid; tungetale, profetier, helbredelser og undergjerninger. I begynnelsen var det ikke noe ønske om å danne nye menigheter eller trossamfunn, men fordi så mange av de etablerte samfunn lukket seg vokste pinsemenigheter fram over hele verden i det vi kaller ”den klassiske pinsevekkelsen”.

På 60- og 70-tallet kom en ny kraftig bølge over verden som sprengte disse grenser. Fra vårt eget land glemmer jeg ikke møtene i Sarons Dal hvor Aril Edvardsen samlet pastorer og forkynnere fra nær sagt alle kirkesamfunn, og de vitnet om dåpen i Den Hellige Ånd, tungetalen og det nye Åndens liv de hadde opplevd. Tradisjonelle grenser ble brutt og det var ikke lenger bare ”pinsevenner som var pinsevenner”!

Den tredje bølge
Professor ved Fuller University, C.P. Wagner (1930-2017), introduserte begrepet «den tredje bølge». I følge ham var pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse de to første. «Den tredje bølge» skulle gå på tvers av alle kirkesamfunn i tiden fram mot Jesu gjenkomst og føre til en verdensvid oppvåkning og kirkevekst fulgt av overnaturlige fenomen, tegn og under. Professor ved Harvard universitetet i USA, Harvey Cox (1929-), kaller dette ”den tredje maktfaktor i kristenheten”. Evangelist Aril Edvardsen skrev om dette i ”Troens Bevis” blant annet i oktober 2006 og brukte uttrykket ”den evangeliske, felleskirkelige pinsekristendommen”. Han forventet en ny stor bølge av åndsutøselse i tiden før Jesus gjenkomst. Det er vanskelig å tallfeste hva som har skjer og er i ferd med å skje, men i dag finnes mange hundre millioner kristne i verden som i ordets beste forstand kan kalles ”karismatiske kristne.”

Himmelsk bistand
I store deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika vokser kirken med enorm kraft. Men Gud er den samme i Norge og Europa. I takt med at kirken utfører sitt oppdrag vil Guds Ånd utøses og mennesker komme til tro. Kirker som åpner for Åndens liv og kraft vil vokse, og nye vil plantes. Dette vil skje på tvers av trossamfunn og tradisjonelle rammer. Som aldri før behøver vi himmelsk bistand, og vi vil åpne opp for Hans ledelse og kraft i vår tid.

Kilde: «Slik jeg ser det», Troens Bevis-bladet for februar 2018.

Vi har et enestående tilbud til deg! Vi gir deg et gratis abonnement på Troens Bevis-bladet der du kan lese gripende misjonshistorier, kraftfulle vitnesbyrder og inspirerende artikler. Vår betaling? At du blir inspirert!

Klikk her for å motta Troens Bevis bladet, helt gratis.

Støtt Troens Bevis med en misjonsgave i dag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter