Gud har lagt Afrika på mitt hjerte

– For fire år siden talte Gud til meg om at jeg skulle gå til Nord- og Vest-Afrika. Jeg fikk for meg at jeg skulle gå til de landene som er blant de unådde av de unådde!

Dette sier Hans Martin Skagestad som reiser som evangelist for Troens Bevis. Unge kristne kan tenke: skal jeg bli misjonær, så sender Gud meg vel til Afrika? Det er noe skrekkslagent over det. Men for Hans Martin ble dette et dypt kall fra hans Herre og Mester. Det er dette han lengter ette å gjøre. Jesus vil nå ut til dem som aldri har hørt!

 Hans Martin har ikke musikk-kampanjer som Rune Edvardsen, men har mer klassiske møter. Det vil si, helt klassiske blir de ikke, sett med norske øyne. Også de folkene han besøker lar seg overraske av Hans Martin. Han har en egen måte å forkynne på.
– Folk er ikke vant til at man tar seg selv så uhøytidelig at man kan spøke på scenen. Jeg jobber mye med å få god kommunikasjon med forsamlingen. Derfor er bruk av bilder og humor viktige virkemidler. Jeg er også ute etter fellesnevnere med deres egen religion, slik at jeg kan ta utgangspunkt i noe de kjenner seg hjemme i.

Den første kvelden forteller Hans Martin gjerne sitt eget vitnesbyrd om hvordan han selv fikk møte Jesus og hva det gjorde med ham. Deretter snakker han om Adam og Eva, som jo også er nevnt i Koranen.
– Ellers bruker jeg gjerne historien om David og Goliat. Herren ser ikke på det ytre, for han har farskjærlighet. Historien om Jesus og Lasarus er også god, fordi den forteller om hvor stor Gud vi tror på. Det er viktig å be for syke, fordi mange blir grepet når de ser at Jesus gjør under midt i blant dem.

Men Hans Martin står ikke rett opp og ned. Han inviterer gjerne noen lokale ungdommer til å være med på plattforma og demonstrere historien. Dette pleier å kommunisere veldig bra. Så skjer det hver gang: mennesker ønsker å ta imot Jesus. Det er bare helt fantastisk.

Hans Martin har en kontakt i Burkina Faso i Afrika. Denne har blitt en døråpner til andre afrikanske land. Det er laget en slags mal. De stedlige skal sørge for at det er tolker på de aktuelle språkene. Traktater skal lages på egne språk. Det skal alltid være lokale veiledere som samler kortene med navn og adresse til dem som har søkt frelse. De nyomvendte skal kontaktes senest innen 5 dager etter kampanjen.

I noen land er det direkte farlig å være hvit forkynner. I Mali har de 2 livvakter i hver bil. I noen land er motstanden mot å velge Jesus større enn andre plasser.
– Jeg husker ei jente som kom fram og tok imot Jesus. Mens hun sto der, kom søstera fram og klabbet til henne i fjeset. Det er ikke lettvint å velge Jesus. Det må betales en pris.

Nøden for Afrika ligger fortsatt tungt på Hans Martins hjerte. Derfor legger han stadig nye planer. Han vil se menneskeliv forandret! Det skjer foran øynene på ham når de får et møte med den levende Jesus.

For å støtte Troens Bevis sine misjonskampanjer med en gave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter