Nyttårshilsen fra Rune Edvardsen

Jeg vil ønske alle et godt nytt år! Først og fremst alle de som er våre nærmeste gode hjertepartnere som er med og gjør misjonsoppdraget mulig.

Vi ser tilbake på ett år med så mye bra og så mange mennesker som har blitt frelst! Det er så mange som har fått hørt evangeliet og vi har gått inn i nye områder som vi holder på og borre opp, slik at vannet skal begynne å renne skikkelig. Vi har hatt et fantastisk 2017!

Mye av det vi har gjort i 2017 – og de siste årene, vil slå ut i full blomst de nærmeste årene. Det nye året kan jo bli et meget spennende år på feltene. Takket være dere støttepartnere har vi aldri før sendt ut så mye noen gang til misjonsfeltene – og som nå blir omsatt i sjelers frelse.

Hvis en skal ha litt horisont framover de neste årene, så tror jeg at vi skal se at mange av de store murene og veggene, kanskje det vi ser på i dag som veldig store hindringer for evangeliet, kommer til å legge seg flate. Guds plan er at mennesker skal bli frelst og at folk skal høre om Han i alle etniske grupper og folkeslag. Hans navn skal bli ropt ut og forkynt alle steder.

Jeg tror det vi ser av uro, slik vi ser det nå begynner i Iran, vil være et forspill på at Jesus kommer til å trone på de områdene han kom først til for over to tusen år siden. Disse nærområder kommer til å være noen av de mest berørte områdene i tidene som kommer. Islam og andre store religioner må vike for sannheten om Jesus Kristus. Dette tror jeg ligger framfor oss de nærmeste årene, så vi må bare øke vårt misjonsengasjement. Vi må ikke innstille noen ting, ikke vente, for der er nå tiden Herren har for veldig mye, og alle partnerne vil jeg takke for det dere har vært med på og det som dere skal være med på. De bønnene som vi har bedt nå i tiår er på vei til å bli oppfylt, og vi er bønnesvaret på mange av de bønnene!

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter