Flyktninger finner Jesus underveis

Antall flyktninger som blir kristne øker både i europeiske og arabiske land. Flere steder er immigranter blitt drivkraften i menigheter som har slitt over lengre tid.

– Flere europeiske kirker har i flere år slitt med å dele evangeliet til moderne, sekulære europeere, sier Matthew Kemingk, professor ved Fuller Teologiske Seminar. 

– De opplever nå at det er muslimske immigranter som er mest åpne mot evangeliet. Når immigrantene forlater alt de har kjent, kan kirken bli et nytt håp for dem, ifølge professoren. Deres opplevelse av å være hjemløse er ikke bare geografisk, men også åndelig. Menigheter som tilbyr meningsfull gjestfrihet til blant annet muslimske immigranter og flyktninger, opplever nå en del overraskende resultater.

Debatten blant flere kirkeledere er nå om disse omvendelsene er ekte eller kun et middel til å oppnå oppholdstillatelse.

– Jeg har folk som tigger etter hjelp til å bli kristne, forteller Pastor Said Deeb i Libanon. Han sier at mengder av muslimer kommer til han hver uke.

– De tror det vil hjelpe dem å få godkjent asylsøknaden. De sier «Bare døp meg, og jeg vil tro på hvem som helst, bare jeg får reise herfra». 

Men Deeb har ikke noe imot å dele evangeliet med dem, uansett årsak til at de oppsøker han.

– Jeg forventer at de i første omgang kommer for å få mat og klær. Men vi ser at Gud forandrer mange av hjertene deres. Vi tvinger aldri religion på noen, det må være deres valg, de må selv ta imot Jesus.

På tross av skepsis fra flere hold om disse omvendelsene er ekte, er det et økende antall vitnesbyrd fra tidligere muslimer som forteller hvordan Jesus har radikalt forandret dem. I tillegg betaler mange en høy pris med forfølgelsen av total avvisning fra familie og venner.

– For tre måneder siden fikk jeg en visjon der jeg så Jesus, forteller en kvinnelig flyktning i Libanon. Jeg sov og plutselig så jeg Jesus kledd i hvitt. Han sa «Jeg er Kristus. Du kommer til å få en vakker jente.» Jeg var gravid i åttende måned, og en måned senere fikk vi en nydelig datter.

Hennes mann hadde en lignende drøm i samme tidsperiode.

– Jeg så Jesus Kristus. Han var kledd i hvitt. Han sa til meg: «Jeg er din frelser. Du vil følge meg.»

Mannen sluttet å gå i moskeen, mens kona fremdeles går kledd som en muslimsk kvinne med hodet dekket av et slør.

– Det er for beskyttelse, forteller hun. Klanen vår er veldig stor, og for dem har vi begått den verste synden som er mulig – vi konverterte til kristendommen. Nå frykter vi for våre liv.

Pastor Deeb forteller at han har mottatt titalls med dødstrusler fra venner og familie til dem som han har døpt.

Da Ali, en tidligere muslim som tok imot Jesus under pastorens veiledning, fortalte om omvendelsen til familien sin som kommer fra en landsby utenfor Aleppo, nektet familien å akseptere det.

– De sa at jeg var som død for dem, at jeg aldri skulle reise tilbake til Syria da jeg hadde brakt skam over dem. De holdt til og med en begravelse for meg og fortalte alle i landsbyen at jeg var død. De ville heller si det enn å leve med skammen over at jeg har forlatt islam.

Pastor Deeb bekrefter at følgene for disse flyktningene er enorme.
– De må forlate det de er kjent med og sine familier. De vet at de som forlater islam må bli drept. Disse dyrebare nye troende kommer til å bli predikanter over hele Midtøsten! Gud vekker opp en sovende kirke, og en ny nasjon av nye troende er i ferd med og blir født!

Troens Bevis støtter i dag flere arabiske evangelister fra muslimsk bakgrunn som virker i Nord-Afrika og Midtøsten. Til sammen er over 1300 innfødte evangelister sendt ut i tjeneste i Afrika, Nord-Afrika, Midtøsten og Asia.

Ønsker du å støtte en innfødt evangelist, kan du klikke her.

Se også: «Tidligere flyktning bringer evangeliet til Norges innvandrere»

Kilde: Troens Bevis bladet juni 2017