Indere stilles på valg

Rune Edvardsen talte for en stor folkemengde med fargerike indere. Kampanjen denne kvelden var i Hubli. Hans budskap er lett å forstå, for han kommuniserer godt. Det er spøk og alvor. Det var mange som ga respons på talen.

Rune klarte å fenge publikum. Han vet å kommunisere med mennesker i ulike kulturer. Slik lød kveldens tale:

Vi koser oss i deres nydelige land. Men jeg har noen spørsmål til dere i dag. Noen sier at de ikke tror på gode og onde krefter. Hvordan kan vi da forklare at 1 % av jordas befolkning sitter på 99 % av jordas rikdom? Akkurat nå er det 63 pågående kriger i verden. 8 millioner barn må legge seg sulten hver kveld. 30 000 vil dø av AIDS de neste 5 årene. Hallo! Hvor kommer dette fra? Er det ikke noe galt her? Er det ikke et mørke? Det finnes godt og ondt – det finnes lys og mørke. Det er en kamp. I sentrum av alt dette står du. Du står i midten av denne stormen.

Gud er kjærlighet. Han kan ikke elske skog, trær og fjell. Han vil elske noen som han kan dele sin kjærlighet med.

Det var en som hatet Gud. Han var i himmelen og han var full av mørke. Han ville bli som Gud og ta Guds plass. Han hadde til og med noen tilhengere. Gud måtte kaste ham ut av himmelen. Dette er Lucifer. Han hater deg også. Hvorfor det? Jo fordi du er Guds favoritt og mål for hans kjærlighet. Siden han hater Gud så mye, vil han ødelegge for menneskene som Gud elsker.

Det finnes så mange meninger og politiske systemer i verden. Noen er så sterke at de ikke tåler at andre mener noe annet. Jeg tror ikke på noe som sier at jeg skal drepe min venn. Jeg tror på en som sier at jeg skal elske mine fiender. Det er Kristus. De kristne eier ikke Kristus, men Kristus eier de kristne. Jesus Kristus er for hinduer, muslimer, buddhister – han bryr seg ikke om hvilken sammenheng du kommer fra. Han har en bok der han registrerer alle som kommer inn i denne verden. Om man er fra den laveste kaste, så er man registrert i den. Men du må bekrefte at du vil være registrert i denne boken. Du må selv signere.

Jeg skal si deg hva Jesus gjorde for deg! Han tok seg av synden. I alle religioner er synd et problem. Man må «please» Gud og vise at man er god. Noen dreper dyr – andre ofrer blomster – det er forskjellige slags offer for synd. Det trengtes et offer. For 2000 år siden kom Jesus selv til jorden – han kom i kjøtt og blod og ble et menneske som deg og meg. Helt fra de første menneskers tid var det mørke på jorden. Eva og Adam hadde to sønner og den ene drepte den andre. Jesus kom for å ordne opp med synden, for det klarer ikke vi mennesker selv. Han gav sitt liv, sitt eget blod. Han gav seg selv til å dø på et kors. Dette er en dramatisk historie.

Det skjedde i Jerusalem. I 30 år hadde Jesus levd og han hadde gått rundt og vært god mot mennesker. Han reiste folk opp og helbredet folk. Men de religiøse lederne ville ha ham drept. De dro ham fram for den romerske generalen som hadde ansvaret for domstolen. Det var romerne som hadde tatt over i Israel på denne tiden. De sa: Vi vil ha denne mannen straffet for han sier han er Guds Sønn og at han kommer fra Gud. Men kona til Pilatus hadde hatt en drøm om at det skulle komme en mann for domstolen som var uskyldig. Derfor sa hun til sin mann at han ikke måtte ha noe med ham å gjøre. Da Jesus sto foran ham og han fikk møte hans blikk, så han at denne mannen var noe helt for seg selv. Han tenkte på kona og visste at dette var mannen. Men han ville bli likt av folket. Hvordan kunne han på letteste måte få vridd seg ut av dette?

Han tenkte at dersom de får banket han opp, så vil vel folket synes synd på ham og la ham gå. Han sendte han ned i kjelleren sammen med de råe romerske soldatene. De fikk beskjed om å piske ham. Han ble bundet til en påle og kledd av. De hadde slike pisker som rev opp ryggen. Den ble sveipet over Jesu rygg. Der ble det store kjøttsår og blodet rant. Slik pisket de ham 39 ganger og han så ut som om han var slaktet.

Hør! Hvorfor sto Jesus der? Han sto der på grunn av deg og meg. Han ville betale vår synd. Pontius Pilatus tok ham opp – han så grusom ut og tenkte at nå ville vel folkemengden synes synd på ham. Men de ropte KORSFEST! KORSFEST!

Pilatus hadde mulighet til å benåde en av fangene. Det var en grov kriminell som også skulle bringes for retten. Det var Barrabass. De gikk ned i kjelleren til ham og sa at Pilatus ville snakke med ham. Han var en farlig mann og var bundet fast med kjetting både på armer og ben. Så stilte Pilatus dem opp – en på hver side av seg: Hvem skal jeg frigi? Folket så den uskyldige Jesus og morderen Barrabass og så ropte de BARRABASS! Slipp Barrabass fri! Så ble han sluppet fri mens Jesus ble ført bort for å korsfestes.

Han ble ført opp til en høyde som heter Golgata. Det var tre som skulle korsfestes denne dagen. Store voksne menn gråt som babyer da de ble presset ned på korset og store spiker ble kjørt gjennom deres hender. De ropte om nåde. Men Jesus la seg frivillig på korset. Han brettet ut sine armer og lot dem nagle ham fast. Blodet rant. Han sa ingenting. Så reiste de korset. Der hang Jesus i 7 timer.

De andre to kriminelle var som folk flest. Den ene spottet Jesus og sa: – Hvis du nå er Guds sønn, hvorfor kan du ikke be han komme og befri deg? Den andre så sin egen synd. Han spurte heller Jesus om han kunne huske på ham når han kom til sitt Paradis. Da fikk han høre: I dag skal du bli med meg til Paradis! Før Jesus døde ropte han ut: – Det er fullbrakt! Så går han ned i dødsriket – ned i mørket. Der er Satan. Han gleder seg. Da har vi klart å få drept frelseren. Vi har seiret! Mens han triumferer kommer det et lys inn i helvete – en skikkelse kommer inn- som en majestet – og det er Jesus selv. Han går bort til Satan og sier. Du har tapt for evig, for jeg har gitt mitt liv! Din påvirkning er over! Så tar Han fra ham nøkkelen til døden og dødsriket. Djevelen måtte bøye seg for Jesus.

Den tredje dagen sto han opp igjen. Han har kraft til å utslette synd og sykdom. Fra denne dagen er du fri! Men du må bekrefte at dette offer gjelder for deg. Jeg vil spørre deg: Vil du velge det gode eller det onde? Jesus er her. Han spør deg om hvem du vil velge i kveld: Meg eller Barrabass? Gud ser hva du velger. Djevelen ser hva du velger. Rekk opp handa dere som vil velge det onde? Hvor mange her vil velge Barrabass? Hva? Jeg ser ingen hender! Ok Djevel, du ser at her er det ingen som velger deg. Du er ingenting for disse menneskene. Du har ingen makt over dem! Hvem vil velge Jesus og det gode! Kjære Gud se alle disse hendene, alle disse livene, alle disse sjelene! For en seier! Djevel, se på disse hendene – du har tapt!

Alle må reise seg. La oss be en kort bønn. Alle som vil bekrefte at Jesus døde for dem og at Han er herre – dere er frelst. Si denne bønnen etter meg og min tolk:

«Jesus, jeg vil være din. Jeg vil ta imot det offer som du ga for meg. Jeg velger deg – at du skal være i mitt liv – være min guide til vi er sammen i himmelen.»

Vi har noe vi vil gi til deg. Det er et brevkurs som vil vise deg de første skrittene med Jesus. Dersom dere sender en sms til ett av disse telefonnumrene, vil dere bli kontaktet av andre som også har sagt ja til Jesus. Brevkurset er gratis – de som ønsker det kan komme fram og få det.

Dermed strømmet folk fram for å få Introkurset «Det nye liv.» Fra januar til august dette året har 16274 tatt Introkurset i India og 4225 bekjenner seg som kristne etter å ha tatt dette. Mange begynte å lese det i det samme de fikk det i hende. Det er bare å be om at folk skal fortsette å få et møte med Jesus. Rune har sådd ordet og mange Introkurs er delt ut. Nå er det viktig å be om at det skal bære mye frukt. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter