Guds tre-retters frelse

– Rettferdighet, helliggjørelse og forløsning er ikke noe vi kan rose oss av. Dette er utelukkende Guds eget verk, forkynte Andreas Hasseløy, pastor i Hillsong Norge.

Andreas Hasseløy talte på sommerstevnet i Sarons Dal tirsdag kveld for første gang dette året, selv om han har fulgt stevnene fra barndommen av, og har mange nostalgiske følelser for Sarons Dal, som han selv uttrykte det.

I sin meget trosfriske og oppmuntrende tale tok Andreas utgangspunkt i 1Kor. 1:30-31: «Men det er av Ham at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning»; et frelsesverk som inneholder tre fantastiske elementer.

– Bibelen sier at frelsen helt og fullt er Hans verk. Vi har ingenting med dette å gjøre. Vi kan bare ta imot det som Gud har gjort ferdig for oss. Det eneste vi kan skryte av er at vi er i Han. Jeg elsker at Bibelen er så tydelig på dette at frelsen utelukkende er et verk av Gud selv, uten vår innvirkning. Jesus har gjort alt ferdig. Her serveres den beste tre-retters noensinne, begynte Andreas sitt meget solide bibelske budskap til en fullsatt Sarons Dal-hall tirsdags kveld.

-Den første «retten» heter rettferdighet. Bibelen slår fast at Jesus er vår rettferdighet. Du og jeg er per definisjon rettferdige fordi Jesus er vår rettferdighet. Som Aril Edvardsen pleide å si det: rett er rett, ferdig er ferdig og gjort er gjort. En veldig bra definisjon. Jesus gjorde rett der du og jeg gikk feil. Han var uten synd, men ble gjort til synd for oss. Han tok vår plass. Hvilken fantastisk byttehandel. Alt dette skjedde da Jesus ble korsfestet for vår skyld. Tilgivelsen er total. Jesus tok alle våre synder og sykdommer på seg. Rettferdigheten er en person og denne personen er Jesus selv, proklamerte Andreas.

– Men ikke nok med at Jesus selv er vår rettferdighet: Han er også vår helliggjørelse. Helliggjørelse handler om vår vandring med Gud; den pågående frelse. Du kan ikke vokse i rettferdighet, men du kan vokse i helliggjørelse ved å vokse i ydmykhet og modenhet og mer. Det er alltid rom for vekst. Derfor er helliggjørelse en kontinuerlig prosess, fortsatte Andreas.

– Men helliggjørelsen er heller ikke noe vi kan rose oss av fordi dette er utelukkende Hans verk. Vi kan hvile i Han som skal vinne skikkelse i oss. Kristus i meg er min helliggjørelse. Gud har kort og godt samlet alt i en person, og denne personen er Jesus Kristus. Han rommer alt jeg trenger; glede, fred, kjærlighet, styrke og legedom, fortsatte Andreas og siterte blant annet Kol 1:19 og 27.

– Han som rommer alle Guds ressurser bor nå i meg. Jeg trenger ikke lete andre steder fordi Han er mitt alt. Det fantastiske er at Jesus er også vår forløsning, fortsatte Andreas og leste fra Lukas 21:25-28: «Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg.»

– Jesus er grunnen til at jeg blir med til himmelen en dag. Forløsningen er utelukkende Hans verk. Sikkerheten og tryggheten for at jeg kommer hjem til himmelen en dag er at Jesus er min forløsning. Han får æren til slutt og Han er min garanti for evigheten.

Se hele Stevneprogrammet her.

Alle møtene blir streamet over tbve.no og sendt på lokalradio FM 106. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter