Ombygging og renovering av Sarons Dal-hallen

Etter 40 år uten noen store endringer av Sarons Dal-Hallen ser vi nødvendigheten av å totalrenovere med tanke på fremtidige Sommerstevner.

Vi har et ønske om å tilrettelegge for at den kommende generasjon kan overta slik at vi kan holde på i minst 40 år til.
I styret for Troens Bevis Verdens Evangelisering har vi stilte oss positive til en fornyelse av hallen. Det er på høy tid å gjøre noe med den.

Vi planlegger en amfi bak i hallen. Det blir nytt inngangsparti med en foaje under amfien – bare for å nevne noe. Vi har allerede lagt nytt tak på hallen med isolasjon denne våren. Dessuten er det et skrikende behov for å fornye vinduer og ha isolasjon i yttervegg for kontorfløyen. Noe utvendig blir også fornyet. Det vil bli kjøpt inn 2700 nye stoler.

Prislappen for utbyggingen ligger på 18,8 millioner kroner. Vi har allerede fått inn givere som vil gi ekstra støtte til dette.  Målet er at ingen midler skal tas av den vanlige driften. Vi må bygge mellom to stevner. Dersom vi starter opp denne høsten kan utbyggingen stå ferdig til Sommerstevnet 2018.

Stevnet i Sarons Dal har fornyet og inspirert tusenvis av kristne. Utallige millioner kroner er generert til misjonen. Nå er senteret også blitt et samlingsted for familier med barna under sommerstevnene. Det kommer omtrent 1000 barn hvert år til barneplanetene.

Nå vil vi utvide og bygge for framtiden.

Hallen med aktuelle fasader har ikke vært vesentlig renovert siden bygget ble oppført i slutten av 1970-tallet. Vi sitter fortsatt på de samme harde benkene i hallen. Sommerstevnet er vår viktigste arena til å treffe og inspirere våre støttepartner, verve nye partnere og fortelle om vårt arbeid og forholdene ute i verden. Vi når stadig yngre generasjoner og disse er bedre vandt enn de som besøkte sommerstevnet på begynnelsen av syttitallet. Derfor er vi nødt til å øke standarden for å beholde stevnedeltakerne og for å kunne rekruttere nye for slik å kunne sikre driften av Troens Bevis i årene som kommer.
Ved ombygging vil man ha isolering av hele bygget, noe som også gir en del økonomiske besparelser, samt at det åpner opp for vinterbruk av Hallen.
 
Da vil Sarons Dal-hallen trolig kunne bli den største konsert- og konferansearenaen mellom Stavanger og Tønsberg, med en kapasitet på inntil 3000 publikummere. Den vil bli en av Sørlandets største lokaliteter, og Listerregionen får en egen storstue.

Dermed kan en se for seg ny leieinntekt med utleie til festivaler og messer med egen campingplass. Prosjektet vil gi muligheter for en større totaldrift, Vi får dermed en utvidet sesong.

Vi er overbevist om at den nye hallen vil gi en positiv effekt for Utsikten Hotell og for handelsnæringen i Kvinesdal.

Under årets sommerstevne vil vi starte en innsamlingsaksjon for ombygging og renovering av Sarons Dal-hallen.

Med vennlig hilsen

Rune Edvardsen                                       Sten Sørensen
Daglig leder                                               Styreleder 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter