Plantet fem nye menigheter i Thailand

Under en konferanse i februar for asiatiske ledere i Bangkok kom det frem at Troens Bevis evangelister har plantet fem nye menigheter i Thailand de siste månedene.

– Det var en kampanje med samling av asiatiske ledere, og Dr. Yonggi Cho fra Sør-Korea var hovedtaler, arrangert av flere menigheter i Thailand. Jeg ble invitert som en av talerne, og for meg var det jo å forkynne og preke om misjon som var hovedoppgaven, forteller Rune Edvardsen.

– Jeg fikk et tema om lovsang også som jeg ikke er den helt sterkeste på, men jeg supplerte bare på litt av det som jeg kunne ellers. Jeg sa blant annet at den største lovsangen du kan bringe til Gud må jo være å få folk til himmelen! Denne talen om lovsang og talen om misjon delte jeg på konferansen.

Under konferansen var det også en samling med flere av de innfødte evangelistene som Troens Bevis støtter i Thailand.

– Jeg samlet også sammen 40 av de 45 innfødte evangelistene som vi støtter gjennom feltleder Nirut Chandkorn – og hadde en egen samling med dem. Det var inspirerende å høre fra dem. De har plantet fem nye menigheter det siste halvåret og fortsetter jo å bygge på det. Jeg hadde en gjennomgang med dem og dessuten en inspirasjonssamling. Jeg fikk mange gode samtaler med evangelister som støttes av Troens Bevis’ partnere.

Etter denne konferansen i februar, reiste Rune videre til Afrika.

– Jeg holdt på med litt forskjellig i Zanzibar og hadde et møte i Uganda for Dina-stiftelsen. Så turen min var egentlig bygd opp på at jeg skulle være med på den turen i Asia først og fremst og knytte nærmere kontakt med nye menigheter og satsningen der.

Hva sitter du igjen med som hovedinntrykk fra reisen?

– Jeg blir mer og mer interessert og trigget på at ikke minst i Sørøst-Asia som har så få kristne og som har andre tunge religioner, at vi må trappe opp arbeidet der. Tre femtedeler av verden lever jo i det området. Det er også moro å se at den satsningen vi startet for noen år siden er veldig bra og går framover, understreker han.

Over 1300 innfødte evangelister er i dag i fulltidstjeneste gjennom støtten til Troens Bevis partnere.
Ønsker du å støtte en innfødt evangelist med en misjonsgave, kan du klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter