Giverundersøkelse viser stor tillit til Troens Bevis

En ny giverundersøkelse fra årsskiftet viser stor tillitt til Troens Bevis sine resultater og bruk av støttemidler.

En giverundersøkelse blant Troens Bevis sine støttepartnere gav interessante tilbakemeldinger som viser hva Troens Bevis er særdeles god på, og hvilke områder som kan styrke samarbeidet med våre partnere i tiden fremover.

Troens Bevis fikk 280 tilbakemeldinger på giverundersøkelsen i aldersgruppen 18-93 år. Dette tilsvarer i underkant av fem prosent av våre givere. 88 prosent av de som svarte støtter misjonsarbeidet per dags dato.

I hovedtrekk var det svært høy tillitt blant samtlige aldersgrupper til resultatene som Troens Bevis rapporterer fra misjonsmarken. Det var også stor tillitt til at støtten til arbeidet blir brukt på en god og riktig måte. De fleste svarte også at det var «helt riktig» at Troens Bevis jobber mot mål som er viktige for dem personlig, at Troens Bevis forstår hvorfor giverne er med og støtter arbeidet og at de så på seg selv som lojale i relasjonen med Troens Bevis.

Når det kom til tilsendt informasjon, hadde de under 30 år et større ønske om å motta informasjon digitalt enn i blad og papirform.  

Angående hvilke artikler de satte mest pris på i Troens Bevis bladet, var svaret entydig vitnesbyrd fra misjonsfeltet. En liten prosent blant de eldre ønsket også mer bibelundervisning, og enkelte av dem ønsker seg flere artikler om endetiden.

Det var også interessesant å merke seg at majoriteten opplever Troens Bevis som relativt moderne. Med klar overvekt oppleves Troens Bevis også som svært effektive, og enda flere opplever Troens Bevis som bibelsk.

De fleste mente også at Troens Bevis er hverken konservativ eller liberal, selv om det er klart flere som opplever organisasjonen som mer konservativ enn liberal.
Glenn Tønnessen, administrativ leder i Troens Bevis, opplevde resultatene av giverundersøkelsen som positive.

– Jeg må si at jeg personlig ble veldig oppmuntret av denne undesøkelsen. Den viser at vi har stor tillitt blant giverne våre. Vi jobber med å oppdatere giversystemet vårt, og ser på løsninger som i større grad kan tilpasses individuelle digitale ønsker. Det opplever vi også ute i misjonsfeltet, mange ønsker heller å bruke en app enn å få papir. Så det er egentlig en global trend. Og slik sparer vi jo også trykkekostnader på sikt, sier han.

Daglig leder, Rune Edvardsen, satte også pris på de gode tilbakemeldingene

– Det er en stor glede at vi har fått så mange gode tilbakemeldinger og gode råd på dette. Troens Bevis har, og har alltid hatt misjonspartnere med en stor brann for å nå ut med evangeliet til de unådde. Aldri før har vi nådd så mange som nå, og det er kun fordi vi har solide støttepartnere med kjærlighetens budskap i seg. Det er fortsatt tre milliarder unådde mennesker som må nås. Vi må løfte blikket, og ta enda større skritt i tro for at Jesus skal bli kjent for disse som aldri før har hørt.

Som takk for deltagelsen blir det nå trukket fem vinnere. De kan velge mellom gratis camping under hele Sommerstevnet, gratis Planetplass til barn/ungdom under Sommerstevnet eller en 32 GB minnepenn med alle talene fra Sommerstevnet i 2016. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter