Jesus sa ikke: «Vent», Han sa: «Gå»

Sentrumskirken i Sandnes og pastor Per Eivind Kvammen, har nylig blitt partnermenighet med Troens Bevis. Søndag kveld talte Rune Edvardsen på et misjonsmøte i menigheten.

– Gud har gitt oss et redskap som vi alle kan bruke; «vårt personlige vitnesbyrd». Dette kan ingen ta fra deg, oppmuntret Rune Edvardsen menighetsmedlemmene i Sandnes. Som vanlig utfordret han hver enkelt til å ta misjonsbefalingen på alvor.

– Kristendommen er på fremmarsj globalt, og vokser dobbelt så fort som islam gjør. Du er på vinnerlaget.

– Da Jesus levde var det 175 millioner mennesker på jord. Jesus hadde bare 12 disipler. De fikk et verdensvidt evangeliseringsoppdrag. Hver disippel måtte vinne 14,5 millioner mennesker dersom alle i verden skulle vinnes for Jesus. I dag er vi 7,4 milliarder mennesker. Omlag 1,6 milliarder av disse er evangeliske kristne. Det betyr at vi kun trenger å vinne fem mennesker hver med evangeliet for å nå hele jordens befolkning! I dag har vi helt andre muligheter for å evangelisere enn før i tiden. Med dagens teknologi kan vi nå jordas befolkning på et øyeblikk.

– Problemet vårt er at for hver 100 dollar som samles inn i våre kristne menigheter i verden, går kun 1 cent til arbeid blant de unådde. Hva med disse som ikke har hørt om Jesus? Dette er urettferdig. Evangeliet må jo deles videre. Vi er jo trygge, vi har funnet Jesus. Hva med de unådde?

– Mange av mest øde landsbyene jeg reiser til, finner jeg alltid en Coca Cola. Men menneskene som bor der vet ikke hvem Jesus er. Vi har en jobb å gjøre!

– Det er 1 milliard hinduer i verden. 94 prosent av disse er i India. Disse søker Jesus i hopetall.
I den muslimske verden er det nå en enorm vekkelse. Om ikke lenge tror jeg vi vil se det samme skje med islam, som skjedde kommunismen. På et øyeblikk falt den.  

– Løft blikket. Ørkenteppet skal falle. Elsk de fremmede som kommer til oss. Kjærligheten skal seire!

– I dag er det cirka 2000 folkeslag som ikke har hørt evangeliet i India. For ti år siden var dette tallet det dobbelte. Sammen kan vi nå gjøre et skikkelig innhogg i misjonshistorien.

– Jesus har ikke sagt: «Vent». Han sa:«Gå». For hvert tiende år blir vi cirka en milliard flere mennesker på jorda. Vi kan ikke vente. Det haster! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter