Geriljalederen ble frelst, og senere en innfødt evangelist

Bikram* føler i dag veldig vondt og ber om tilgivelse for alle drapene han påførte den nepalske arme.

Vi har kjørt i omkring en time på dårlige veier, til dels kjerreveier, før et hus av enkleste sort dukker opp i høylandet. Et par lamper i taket henter strøm fra et batteri. Kirka som vår innfødte evangelist har bygget, etter at stua ble for liten for hans husmenighet, ligger tett inntil familiehuset.

– Hvordan var ditt tidligere liv som leder for en geriljagruppe?
– Jobben min var å stjele og true til meg det jeg trengte. Folk var redde for meg. Vi var flere gjenger som herjet området. Vi planla aksjoner. De andre gjengmedlemmene er nå enten drept eller har tatt sitt eget liv. Noen hadde også planlagt å drepe meg. Hadde ikke pastoren komt hit og delt evangeliet med kona hadde jeg også vært død.

– Pastoren?
– En pastor fra Bhutan som var drevet til en flyktningleir i nærheten av vår landsby i år 2000. Kona mi tok imot Jesus og hun ba meg gjøre det samme. Jeg var egentlig født til å være en hindu. Jeg gjorde som kona sa.

– Men hva drev deg til å drepe mennesker fra din egen nasjon, ditt eget folk?
– Som terrorister kjempet vi mot kongen fordi vi var imot lovverket og drepte folk som sympatiserte med kongen. En gang ledet jeg en gruppe med flere titalls rebeller som drepte 25 soldater fra den nepalske hær. Vi angrep dem med bakkebomber og våpen. En annen gang angrep vi et hus. Det endte med blodbad og 30 drepte.  

– Men i år 2000 fikk altså livet ditt en annen vending?
– Bare delvis. Jesus hadde ikke fått ordentlig tak på livet mitt enda. Jeg fortsatte å gjøre kriminelle ting, men i 2006 deltok jeg på en konferanse i Siliguri i Nord-India der jeg virkelig ble omvendt.

Konferansen som Bikram fikk delta på i Siliguri var arrangert av Troens Bevis’ feltleder i Himalaya. Jeg fikk selv oppleve et søndagsmøte i huskirka til eks-terroristen. Det ble en fantastisk opplevelse der 20-25 personer satt på gulvet og hørte på pastorens forkynnelse. Alle, barn som eldre, sang av full hals når pastoren ledet an i sangen og slo på sin tamburin. Kirka manglet tak, men det fikk vi raskt orden på ved hjelp av 4000 norske kroner.

– Hvordan går det med husmenigheten din?
– Vi er nå 30 tidligere hinduer og buddhister i fellesskapet, i dette som var en unådd landsby med 440 familier. I tillegg har vi plantet to andre husmenigheter i unådde landsbyer 1-2 timers gåtur unna. Til disse to landsbyene trengs det evangelister som kan bygge videre på fulltid, forteller eks-geriljalederen rolig, en av våre om lag 200 innfødte evangelister i Himalayaområdet.

– Hva føler du i dag for det du gjorde i ditt kriminelle liv?
– Jeg føler så vondt, og har bedt om tilgivelse. Jeg mistet alt og jeg hadde bare to tomme hender igjen. Det var mørkt i livet mitt. Også kona forlot meg. Men jeg ble gift påny for 22 år siden. Med dette utgangspunktet møtte jeg Jesus, som er full av nåde og tilgivelse.

I dag vinner eks-geriljalederen mennesker for Jesus og bygger menighet på heltid sammen med kona, takket være at noen her hjemme i Norge valgte å støtte ham.

Du kan sende din innfødte evangelist. Kontakt oss eller send SMS: TRO FAST til 2377.  

*navnet er endret av sikkerhetsmessige grunner 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter