Ber at større ting skal skje i Lyngdal

Filadelfiakirken Lyngdal er en av menighetene som i mange år har vært en god støttespiller for Troens Bevis. For to år siden ble Grete Andersen (36) innsatt som ny pastor i sørlandsmenigheten som nå også har valgt å bli partnermenighet.

– Hvordan har du opplevd å ta over pastorsansvaret i Filadelfia?
– Det har vært både utfordrende, gøy og litt skummelt å skulle ta over pastoransvaret i Filadelfiakirken i Lyngdal. Ettersom jeg har jobbet som ungdomsleder/ungdomspastor i cirka 11 år var det mange av arbeidsoppgavene jeg kjente og jeg kjenner også menigheten godt. Men det er allikevel noe annet å ha pastoransvaret. Jeg er heldig som har med meg et fantastisk eldsteråd og lederteam som gjør en fantastisk innsats sammen med mange andre, og derfor er det for tiden utrolig gøy å bygge menighet.

– Hva er fokus i menigheten om dagen?
– Vårt fokus har denne høsten vært «deeper». Vi har derfor hatt bønn hver dag den siste tiden i tillegg til en konferanse hvor vi hadde dette temaet. Det er veldig spennende å se hvordan menighetens bønneliv allerede har endret seg og hvor flere har fått sine liv forvandlet. Vi har tro for at dette bare er begynnelsen og tror at Gud vil lede oss på et dypere plan med Han. Vi lengter etter å se større ting skje i Lyngdal og tror derfor at bønn er der hvor alt starter.

– Har du noen hjertesaker du spesielt brenner for som pastor?
– Jeg brenner nok spesielt for barn og ungdom og for at mennesker skal få et levende forhold til Jesus.
Det er ikke mange kvinnelige pastorer i Pinsebevegelsen, har det vært utfordrende for deg?
Nei, jeg opplever det ikke utfordrende at jeg er kvinnelig pastor. Jeg ønsker å gå der som Gud kaller meg og har helt i fra jeg var ungdom ikke opplevd at Gud begrenser kvinner på noen måte, i hva Gud kaller oss til. I menigheten har vi lenge hatt kvinner i ledelsen og i tillegg er det flere kvinnelige pastorer i vårt distrikt, så vi har et godt kollegialt fellesskap også her. Jeg synes det er trist at dette fortsatt er et tema i Pinsebevegelsen. Jeg har tro på at det vil komme mange kvinnelige pastorer fremover.

– Hva er ditt forhold til Troens Bevis?
Hvert år fra jeg var ungdom har vi vært innom Sommerstevnet i Sarons Dal. Menigheten har i alle år hatt en naturlig kontakt med Troens Bevis.
Hvorfor valgte dere å bli partnermenighet? Det var veldig naturlig å bli partnermenighet. Vi har støttet og hatt et tett forhold til Troens Bevis gjennom mange år. Det var derfor veldig naturlig å videreføre og synliggjøre dette.

– Hva gjør du som pastor for å involvere menigheten i misjon?
– Som pastor ønsker jeg at vi skal ha et tett og bevisst forhold til hvem vi støtter i misjon. Vi har derfor besøk fra de vi støtter. Vi inviterer også til å være på forskjellige misjonsturer til de ulike stedene/misjonsorganisasjonene som vi støtter. Dette ser jeg for meg blir en større del av det vi gjør videre. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter