Flotte etterdønninger av kampanje i Benin

6 nye menigheter og 1800 nye troende er etterdønninger i kjølvannet av en kampanje i Benin i fjor.

 Harald Mydland, redaktør for bladet Troens Bevis, har i løpet av de 2 siste årene hatt 4 kampanjer i Benin på Afrikas vestkyst. Troens Bevis sin kontaktperson i landet, Claude Sosse, forteller at etter den siste kampanjen i Bohicon i fjor er det nå plantet 6 nye menigheter , 1800 personer er kommet til tro og det kjøres også 3 disippelgjøringsprogram.
– Dette er ganske oppsiktsvekkende tall, sier Harald Mydland, -fordi vi her snakker om bushen i Benins innland.

– 6 nye menigheter er plantet, og tre disippeltreningsprogram igangsatt. Veldig mange av de lokale troende har fått en byrde for å dele evangeliet med sine naboer og venner, slik at flere og flere kommer til tro, sier Mydland.

Claude Osse forteller også at utenfor Oudaih, hvor Mydland holdt den siste kampanjen i 2004, har de nasjonale etablert et mobilt Gospelteam som besøker landsby etter landsby. De  har også startet en lokal kampanje som heter ”Hver landsby for Jesus”. En nyetablert komité tar seg av planlegging og koordinering av framstøtene. Målet er å dekke landsbyene med evangeliets forkynnelse og demme opp mot voodoo kulturen som er meget sterk i dette området.

Troens Bevis støtter på dette tidspunktet 12 nasjonale misjonærer i Benin.

– De har nå besøkt 10 landsbyer og plantet nye menigheter i hver av dem. Overalt har folk tatt imot Jesus, og folk har blitt helbredet og satt fri fra demonisk undertrykkelse. Endel tidligere voodoo-aktivister har kommet til tro og brent sine trolldomssaker. Og tre blinde skal ha fått synet, sier Mydland etter å ha lest den siste rapporten til Claude Osse.

4.- 9. september skal Harald Mydland igjen holde kampanje i Benin, denne gangen et stort predikantseminar i hovedstaden Porto Novo. Magne Hersvik, som er leder for Norge-Benin stiftelsen, blir også med.

For å lese mer om Benin, se også artikkel under. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter